Οικονομία

Φορολογούμενοι εναντίον εφορίας - Σωρός οι προσφυγές

Όλο και πιο πολλοί είναι οι φορολογούμενοι που αποφασίζουν να αμφισβητήσουν πράξεις της φορολογικής διοίκησης σε βάρος τους, κάνοντας χρήση του νέου θεσμού της ενδικοφανούς προσφυγής που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ).

Ο λόγος για μια διαδικασία που ακολουθείται υποχρεωτικά πλέον πριν ο φορολογούμενος προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια, εφόσον βέβαια δε δικαιωθεί στη ΔΕΔ.

Τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το νέο - και πολύ αποτελεσματικό- θεσμό είναι ενδεικτικά της καλής σχέσης που έχουν αρχίσει οι φορολογούμενοι να χτίζουν με τη ΔΕΔ. Το 2014 υποβλήθηκαν στη ΔΕΔ 717 ενδικοφανείς προσφυγές, το 2015 ο αριθμός τους διαμορφώθηκε στις 1.947, το 2016 υποβλήθηκαν 2.514 και το 2017 έφτασαν σε αριθμό-ρεκόρ, δηλαδή στις 3.754. Μάλιστα, από τα πρώτα στοιχεία του 2018 φαίνεται ότι οι ενδικοφανείς προσφυγές θα κάνουν φέτος νέο ρεκόρ.

Η δυνατότητα της ενδικοφανούς προσφυγής σε τοπικό επίπεδο, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου κ. Παύλος Μπαριτάκης, έχει δικαιώσει αρκετούς φορολογούμενους και ειδικά επαγγελματίες, που κατηγορούνται για κάποια φορολογική παράβαση και ψάχνουν να βρουν το δίκιο τους μέσω αυτής της οδού, εφόσον αφενός προβάλουν την αντίρρησή τους για την κατηγορία αυτή και αφετέρου εφόσον με στοιχεία τεκμηριώσουν την προσφυγή τους.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο κ. Μπαριτάκης, «ο φορολογούμενος μπορεί να προσβάλει την απόφαση επιβολής προστίμου για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από τη ΔΟΥ, με την υπόθεση να εκδικάζεται διοικητικά εντός τριών μηνών. Σε τοπικό επίπεδο, έχουμε αρκετές πρόσφυγες, με ένα σημαντικό αριθμό φορολογουμένων να δικαιώνονται», είπε ο κ. Μπαριτάκης, σημειώνοντας πως η ενδικοφανής προσφυγή αποτελεί σημαντικό εργαλείο για το φορολογούμενο, εφόσον με στοιχεία μπορεί να αποδείξει τη μη ενοχή του.

Η ΔΕΔ θα πρέπει να αποφανθεί εντός 90 ημερών για την τύχη μιας προσφυγής, αλλά αν δεν το κάνει τότε θεωρείται ότι την απορρίπτει σιωπηρώς.

Πού καταλήγουν οι προσφυγές

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για την τύχη των προσφυγών. Το 2014 έγιναν δεκτές, εν μέρει ή στο σύνολό τους, 1.346 προσφυγές (είχαν υποβληθεί κυρίως πριν το 2014), το 2015 έγιναν δεκτές 490, και το 2016 άλλες 1.381. Με άλλα λόγια, ακόμη και οι μισοί φορολογούμενοι που καταφεύγουν στην ενδικοφανή προσφυγή δικαιώνονται, γεγονός που μεταφράζεται σε μεγάλο βαθμό απουσίας της ΔΕΔ από πρακτικές και προσεγγίσεις προς όφελος της φορολογικής διοίκησης και σε βάρος των φορολογουμένων.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή για την πιο απλή πράξη της εφορίας σε βάρος τους ή ακόμη και για την πιο σύνθετη και περίπλοκη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ενδικοφανών προσφυγών που έγιναν δεκτές από τη ΔΕΔ είναι η διαγραφή προστίμων ύψους 100 ευρώ, που επιβλήθηκαν σε φορολογούμενους για την υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων λόγω της ανάγκης επικαιροποίησης στοιχείων χωρίς να αλλάζει το φορολογικό αποτέλεσμα της δήλωσης (π.χ. διόρθωση λανθασμένης ημερομηνίας γέννησης παιδιών, ΑΜΚΑ).

Σημαντικός είναι και ο αριθμός ενδικοφανών προσφυγών από φορολογούμενους, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που αμφισβητούν τα αποτελέσματα ελέγχου που τους έχει γίνει από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Πώς γίνεται η προσφυγή

Η υποβολή της προσφυγής γίνεται χειρόγραφα στην αρμόδια υπηρεσία που εξέδωσε την πράξη, η οποία αμφισβητείται. Ωστόσο, σύντομα θα είναι ακόμη πιο εύκολη αφού θα γίνεται ηλεκτρονικά. Στις 9 Μαΐου 2018 ξεκινά πιλοτικά η παροχή της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, καθώς και παρακολούθησης της πορείας τους, για πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις εφορίες α) Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (ΦΑΕ) Αθηνών, β) Χολαργού, γ) Ψυχικού, δ) Αμπελοκήπων και ε) Ιωνίας Θεσσαλονίκης.

Στη φάση αυτή, η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής παρέχεται παράλληλα με το συμβατικό τρόπο της έντυπης υποβολής. Σε ορίζοντα εξαμήνου, όπως υποστηρίζουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η ευχέρεια ηλεκτρονικής υποβολής θα παρασχεθεί σταδιακά για πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις υπόλοιπες εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας θα εκτιμηθεί το αποτέλεσμά της, ώστε προοδευτικά η ηλεκτρονική υποβολή να καταστεί η μοναδική διαδικασία υποβολής των ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Σχόλια