Οικονομία

Αυξάνουν «συμβολικά» τον κατώτατο μισθό από το 2019

Να ακολουθήσει το πορτογαλικό μοντέλο και να αυξήσει τον κατώτατο μισθό από το 2019 επιδιώκει η κυβέρνηση στο πλαίσιο του αναπτυξιακού της σχεδίου.

Ο κατώτατος μισθός, μέσω της δραστικής συρρίκνωσής του, τόσο σε πραγματικούς όσο και σε ονομαστικούς όρους, σε συνδυασμό με την πλήρη αποδόμηση και κατάρρευση του συστήματος συλλογικής διαπραγμάτευσης και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας μετατράπηκε στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης από εργαλείο προστασίας των χαμηλόμισθων σε επιταχυντή της γενικευμένης μείωσης των μισθών στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, όπως επιδίωκε η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης.

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ, όπου από το 2010 μέχρι σήμερα παρατηρείται δραστική μείωση του κατώτατου μισθού τόσο σε ονομαστικούς όρους (σε ευρώ) όσο και σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, ενώ από το 2012, όταν έγινε η δραστική μείωση του κατώτατου μισθού κατά 22% (και 32% για τους νέους κάτω των 25 ετών), δεν έχει γίνει απολύτως καμία αναπροσαρμογή και ο κατώτατος μισθός παραμένει έκτοτε καθηλωμένος στα ίδια επίπεδα.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ σήμερα οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα διαμορφώνονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας λαμβάνουν μισθό 487 ευρώ. Μέχρι 499 ευρώ λαμβάνει το 14,5% των εργαζομένων και μεταξύ 500-699 ευρώ το 22,9% των εργαζομένων! Συνολικά, κάτω από 800 ευρώ καθαρά λαμβάνει ένας στους δύο εργαζομένους (50,2%), ενώ έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των χαμηλόμισθων με καθαρές μηνιαίες αποδοχές κάτω των 700 ευρώ (37,4% από 13,1% το 2009).

Η κυβέρνηση θέλει να εκμεταλλευτεί την έξοδο από το Μνημόνιο, ώστε στο προεκλογικό έτος 2019 να μπορέσει να αυξήσει το κατώτατο μισθό. Οι θεσμοί πάντως της έχουν ήδη διαμηνύσει πως το νέο σύστημα καθορισμού του κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου θα πρέπει να βρίσκεται σε συνάφεια με τις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας.

Η κυβέρνηση θέλει να αντιγράψει το πορτογαλικό μοντέλο και να προχωρήσει σε αύξηση του κατώτατου μισθού σε τέσσερεις ετήσιες δόσεις. Να σημειωθεί πως στην Πορτογαλία επήλθε ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 0,88 ευρώ την ημέρα ή κατά 4,5% σε ετήσια βάση! Εάν η ίδια αύξηση 4,5% εφαρμοστεί και στην Ελλάδα ο κατώτατος μισθός θα ανέλθει από τα 487 ευρώ σήμερα στα 509 ευρώ το 2019, στα 532 ευρώ το 2020, στα 555 ευρώ το 2021 και στα 580 ευρώ το 2022.

Πάντως, υπό την παραδοχή πως ο πληθωρισμός στο διάστημα 2019-2022 θα είναι στο 2% η καθαρή αύξηση θα είναι μικρότερη του 4,5% σε ετήσια βάση. Δηλαδή θα είναι 9,74 ευρώ το μήνα και όχι 22 ευρώ που είναι η ονομαστική αύξηση. Αυτό απλά σημαίνει πως σε ημερήσια βάση η αύξηση του κατώτατου μισθού θα είναι της τάξης του 0,38 ευρώ ή σε ετήσια βάση θα ανέρχεται σε 116,88 ευρώ!

Να σημειωθεί πως από τη σύγκριση μεταξύ 2010 και 2018 ο κατώτατος μισθός, υπολογιζόμενος είτε σε ευρώ είτε σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, έχει αυξηθεί, με εξαίρεση την Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της ΕΕ συμπεριλαμβανομένων και των χωρών που εφάρμοσαν προγράμματα προσαρμογής υπό την εποπτεία της τρόικας και πάγωσαν για κάποιο χρονικό διάστημα τους κατώτατους μισθούς, χωρίς ωστόσο να προβούν σε ονομαστικές μειώσεις.

Πηγή: cnn.gr

 

 

Σχόλια