Οικονομία

Χείρα βοηθείας μέσω της Διαδικτυακής Πύλης της Τράπεζας Πειραιώς

Προτεραιότητα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με χρηματοδότηση και ολοκληρωμένα προγράμματα υποστήριξης δίνει η Τράπεζα Πειραιώς η οποία αποτελεί και τον μεγαλύτερο χρηματοδότη του τομέα αυτού. Στόχος της Τράπεζας όπως ρητά δηλώνεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Χρήστο Μεγάλου, είναι η ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός και επιχειρηματικός χάρτης της χώρας καθώς  συντηρούν το 99% της απασχόλησης και το 85% της προστιθέμενης αξίας.

Όπως έχει ανακοινωθεί, μέσα στο 2018 από τα 3,1 δισ. ευρώ που θα «ρίξει» η τράπεζα στην αγορά με τη μορφή δανείων, το 1 δισ. ευρώ περίπου θα κατευθυνθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αναπτύσσοντας συνεργασίες με Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς η Τράπεζα έχει εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους, για την παροχή ρευστότητας με προνομιακούς όρους στις ελληνικές μικρές μεσαίες αλλά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό παρέχει:

*Χρηματοδοτικές Λύσεις σε συνεργασία με Εθνικούς Αναπτυξιακούς Φορείς.

Σε συνεργασία με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), η Τράπεζα συμμετέχει στην ενεργοποίηση του Ενδιάμεσου ΤΕΠΙΧ Ι. Η ΕΤΕΑΝ μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας διαθέτει πόρους συνολικού ύψους  €192 εκ., για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Με τους πόρους αυτούς ενεργοποιείται άμεσα το πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΊΝΗΣΗ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ)».

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων αυτών μέσω κεφαλαίων κίνησης ή/και επενδυτικών δανείων που προέρχονται από συγχρηματοδότηση της ΕΤΕΑΝ και της Τράπεζας Πειραιώς. Το τελικό επιτόκιο χορήγησης είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και φθάνει έως 4,9%, σταθερό. Το ύψος των δανείων ανέρχεται έως €300.000 για κεφάλαια κίνησης και €800.000 για επενδυτικά δάνεια.

*Χρηματοδοτικές Λύσεις σε συνεργασία με Ευρωπαϊκούς Αναπτυξιακούς Φορείς.

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων η Τράπεζα συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο «COSME» που έχει ως στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις και αφορούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Στο πλαίσιο του COSME η Τράπεζα παρέχει εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα, ανάλογα με τις ανάγκες και τον τομέα δραστηριοποίησης της κάθε επιχείρησης. Το συνολικό ύψος της συμφωνίας ανέρχεται σε €170 εκατ, και ήδη η Τράπεζα επιδιώκει την επέκταση της.

Τα πλεονεκτήματα του προγράμματος COSME είναι:

- η ενίσχυση της ρευστότητας με μειωμένες εξασφαλίσεις, καθώς παρέχεται εγγύηση COSME στο 50% της χρηματοδότησης,

- η ευνοϊκή τιμολόγηση,

- τα εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα, που ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης όπως:

- COSME Πειραιώς Επιχειρείν για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης και την υλοποίηση επενδύσεων (ύψος χρηματοδότησης €30.000 - €750.000),

- COSME Πειραιώς Επιχειρείν Ανοικτό POS για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας έναντι μελλοντικών απαιτήσεων από πωλήσεις μέσω POS, (ύψος χρηματοδότησης €4.000 - €300.000),

- COSME Πειραιώς Επιχειρείν Κεφάλαιο Κίνησης Αγροεφοδιών για επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου των αγροτικών εφοδίων, (ύψος χρηματοδότησης €10.000 - €750.000).

 

 

Πειραιώς Επιχειρείν 360ο

Για την ολοκληρωμένη υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών που επιθυμούν να εντάξουν τα επενδυτικά τους σχέδια στο ΕΣΠΑ 2014-2020 παρέχεται το πακέτο «Πειραιώς Επιχειρείν 360°», με στόχο να καλύψει τις ανάγκες από το ξεκίνημα της επένδυσης μέχρι την ολοκλήρωσή της, παρέχοντας επιπλέον προνόμια. Το πακέτο Πειραιώς Επιχειρείν 360 είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση που περιλαμβάνει ειδικά επιλεγμένα προιόντα και υπηρεσίες με στόχο να εξυπηρετεί όλα τα στάδια λειτουργίας μια επιχείρησης.

Στα πλαίσια του πακέτου προσφέρεται και το  Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Στήριξης. Μέσω της υπηρεσίας αυτής,  χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, παρακολουθείται η συμβατότητα των δαπανών με τα τεχνικά παραρτήματα των επενδυτικών σχεδίων, επιβεβαιώνεται η επιλεξιμότητα και η ορθή εξόφληση των παραστατικών σύμφωνα με τους όρους και τις προυποθέσεις της κάθε δράσης και ενημερώνονται οι πελάτες για τις τυχόν ασυμβατότητες σε σχέση με την έγκριση που έχουν λάβει ή και τυχόν τροποποιήσεις της.

 

Χείρα βοηθείας μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.360funding.gr

Μέσω του πρωτοποριακού ιστότοπου Πειραιώς «360ο Funding», στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.360funding.gr., που έχει δημιουργήσει η Τράπεζα Πειραιώς, παρέχεται  ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά τόσο με τα πιο πάνω εργαλεία αλλά και για όλα τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, αγροτικές ενισχύσεις και ευρωπαϊκά προγράμματα).  Το «360ο Funding», απευθύνεται σε υφιστάμενους ή εν δυνάμει επιχειρηματίες (μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις), ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.

Βασικό πλεονέκτημα του εργαλείου αυτού -σε σχέση με αντίστοιχα ενημερωτικά μέσα- είναι ότι διαθέτει μηχανή αναζήτησης, προκειμένου ο χρήστης να εντοπίζει εύκολα και γρήγορα όλα τα προγράμματα ενίσχυσης που καλύπτουν τις δικές του επενδυτικές ανάγκες. Ενδεικτικές δωρεάν παροχές του 360Funding Portal:

-Πρόσβαση σε όλη την επικαιρότητα για τις χρηματοδοτικές ενισχύσεις και δυνατότητα λήψης newsletter για τακτική ενημέρωση.

-Χρήση της μηχανής αναζήτησης για εντοπισμό του καταλληλότερου προγράμματος, βάσει των ιδιαίτερων αναγκών κάθε επιχείρησης.

-Ενημέρωση με e-mail ή SMS για όλα τα νέα προγράμματα που ταιριάζουν στο επιχειρηματικό του προφίλ.

-Εξειδικευμένοι ενημερωτικοί οδηγοί για τα επιδοτούμενα προγράμματα.

-Ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Τράπεζας που συνδυάζονται με τα επιδοτούμενα προγράμματα και βοηθούν στην ολοκλήρωση των επενδύσεων.

Σχόλια