Οικονομία

Θετικά μηνύματα, αλλά και προβληματισμός στις «7 ημέρες οικονομίας»

Θετικά μηνύματα από επενδύσεις & προβληματισμός για ιδιωτική κατανάλωση

Η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ, ήτοι ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης, διαμορφώθηκε στο 1,4% από -0,2% το 2016, σύμφωνα με την αναλυτική έκθεση της τράπεζας Eurobank.

Η εν λόγω οικονομική επίδοση αντιστοιχεί σε αύξηση της εγχώριας παραγωγής τελικών αγαθών και υπηρεσιών κατά €2,5 και €3,5 δις σε σταθερές και τρέχουσες τιμές αντίστοιχα.

Υπό το πρίσμα της προσέγγισης της δαπάνης, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2017 προήλθε από τις επενδύσεις παγίων και από τη μεταβολή των αποθεμάτων.

1) Οι καθαρές εξαγωγές και η δημόσια κατανάλωση είχαν αρνητική συνεισφορά, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση παρέμεινε οριακά στάσιμη για 4ο συνεχές έτος (μέση ετήσια μεταβολή 2013-2017 +0,1%).

Είναι αναντίρρητα αποδεκτό ότι η άνοδος των επενδύσεων αποτελεί ένα θετικό σημάδι για την πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας ωστόσο, η επίδοση της κατανάλωσης προκαλεί προβληματισμό.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τα στοιχεία

Σχόλια