Οικονομία

Έρχονται λυπητερές με εννέα χαράτσια έως τον Μάρτιο

Μέχρι πότε πρέπει να εξοφληθούν από τους υπόχρεους αυτασφαλισμένους.

Τα “χαράτσια” αυτά θα αναρτηθούν στα μέσα του προσεχούς Μαρτίου.

Βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν μια σειρά από εισφορές θα αναγκαστούν να βάλουν οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, μηχανικοί και γιατροί από τον επόμενο μήνα. Αυτό εξηγείται αν αναλογιστούμε πως τις επόμενες είκοσι μέρες οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτούς τους συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους θα πληρώσουν έως και εννέα ασφαλιστικά “χαράτσια”.


Τα “χαράτσια” αυτά θα αναρτηθούν στα μέσα του προσεχούς Μαρτίου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και θα πρέπει να εξοφληθούν έως την Παρασκευή 30 Μαρτίου από τους υπόχρεους αυτασφαλισμένους.


Αναλυτικά, οι εισφορές τις οποίες πρέπει να πληρώσει - για παράδειγμα - ένας αυτοαπασχολούμενος δικηγόρος, ο οποίος δήλωσε υψηλότερο εισόδημα το 2016 σε σχέση με το 2015, έχουν ως εξής:


1. Τρέχουσα εισφορά 20% επί του 1/12 του 85% του φορολογητέου εισοδήματος του 2016 υπέρ της κύριας ασφάλισης για το μήνα Φεβρουάριο 2018.
2. Τρέχουσα εισφορά 6,9% επί του 1/12 του 85% του φορολογητέου εισοδήματος του 2016 υπέρ της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για το μήνα Φεβρουάριο 2018.
3. Πρώτη δόση (επί συνόλου πέντε) της αναλογίας της εισφοράς υπέρ της κύριας ασφάλισης επί του χρεωστικού υπολοίπου που προέκυψε από το συμψηφισμό των εισφορών με βάση τα εισοδήματα του 2015-2016.
4. Πρώτη δόση (επί συνόλου πέντε) της αναλογίας της εισφοράς υπέρ της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης επί του χρεωστικού υπολοίπου που προέκυψε από το συμψηφισμό των εισφορών με βάση τα εισοδήματα του 2015-2016.
5. Τρέχουσα εισφορά 7% υπέρ της επικουρικής ασφάλισης επί του 1/12 του 85% του φορολογητέου εισοδήματος του 2016 για το μήνα Φεβρουάριο 2018.
6. Αναδρομική εισφορά 7% υπέρ της επικουρικής ασφάλισης επί του 1/12 του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016 για το μήνα Φεβρουάριο 2017.
7. Τρέχουσα εισφορά 4% υπέρ του κλάδου εφάπαξ επί του 1/12 του 85% του φορολογητέου εισοδήματος του 2016 για το μήνα Φεβρουάριο του 2018.
8. Αναδρομική εισφορά 4% υπέρ του κλάδου εφάπαξ επί του 1/12 του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016 για το μήνα Φεβρουάριο του 2017.
9. Δόση ρύθμισης οφειλών προς το τέως Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων-Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ) για μη εξοφλημένες εισφορές του 2016 βάσει προϊσχύοντος συστήματος ασφαλιστικών κατηγοριών.
Παράδειγμα: Έστω αυτοαπασχολούμενος δικηγόρος ασφαλισμένος στο τέως ΕΤΑΑ-ΤΑΝ με πάνω από 5 έτη ασφάλισης, ο οποίος δήλωσε καθαρό εισόδημα το 2016 ύψους 30.000 ευρώ.
Το 2015 δήλωσε καθαρό εισόδημα 20.000 ευρώ.
Συνεπώς, βάσει εισοδήματος 2016, έπρεπε το 2017 να καταβάλει εισφορές ύψους 11.370 ευρώ (37,9% x 30.000 ευρώ).
Μετά την έκπτωση 43% την οποία δικαιούται, λόγω της συγκεκριμένης εισοδηματικής κλίμακας στην οποία ανήκει, σε όλες τις τρέχουσες εισφορές του, βάσει νόμου Κατρούγκαλου, οι καταβλητέες εισφορές ανέρχονται σε 6.480 ευρώ.
Συνεπώς, το φορολογητέο εισόδημά του για το 2016 ανέρχεται σε 36.480 ευρώ (καθαρό εισόδημα 2016 ύψους 30.000 ευρώ + καταβλητέες εισφορές βάσει καθαρού εισοδήματος 2016 ύψους 6.480 ευρώ).
Μόνο για φέτος οι εισφορές θα υπολογιστούν επί του 85% του φορολογητέου εισοδήματος του 2016. Δηλαδή η βάση υπολογισμού τους ανέρχεται σε 31.008 ευρώ σε ετήσια βάση (85% x 36.480 ευρώ).
Η μηνιαία βάση υπολογισμού φτάνει τα 2.584 ευρώ.
- Έτσι, οι τρέχουσες εισφορές 20% υπέρ της κύριας ασφάλισης (Φεβρουαρίου 2018) ανέρχονται σε 516 ευρώ (20% x 2.584 ευρώ). Μετά την έκπτωση 31%, φτάνουν τα 356 ευρώ.
- Οι τρέχουσες εισφορές 6,9% υπέρ της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (Φεβρουαρίου 2018) ανέρχονται σε 178 ευρώ (6,9% x 2.584 ευρώ). Έπειτα από έκπτωση 31%, φτάνουν τα 123 ευρώ.
- Βάσει του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016 (30.000 ευρώ σε ετήσια βάση), έπρεπε να καταβάλει εισφορές κύριας ασφάλισης 20% σε ετήσια βάση, ύψους 6.000 ευρώ.

Σχόλια