Οικονομία

Νέους φόρους φέρνουν οι νέες αντικειμενικές στα ακίνητα

Όχι έναν, όχι δύο, όχι τρεις, αλλά... 19 φόρους και τέλη θα συμπαρασύρουν οι νέες αντικειμενικές αξίες, φέρνοντας έτσι μεγάλες ανατροπές στους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Όχι έναν, όχι δύο, όχι τρεις, αλλά... 19 φόρους και τέλη θα συμπαρασύρουν οι νέες αντικειμενικές αξίες, φέρνοντας έτσι μεγάλες ανατροπές στους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η φορολογία και φέτος θα είναι "βαρύτατη" για τους φορολογούμενους που διαθέτουν ακίνητα, οι οποίοι θα κληθούν να βάλουν "βαθιά" το χέρι στην τσέπη για άλλη μια χρονιά λόγω των αλλαγών στις αντικειμενικές αξίες.

Ο χρόνος πιέζει και οι δανειστές δεν πρόκειται να δεχτούν άλλη αναβολή. Με βάση το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Οικονομικών, έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αναμένεται να εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση για το διορισμό των εκτιμητών, που θα έχουν μετά περιθώριο 20 ημερών για να παρουσιάσουν, τέλος Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου, στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου τις εισηγήσεις τους.

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια "εμπλοκή", τότε οι νέες τιμές ζώνης θα είναι έτοιμες περί τα τέλη Μαρτίου, ενώ αυτές θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2018, προκειμένου βάσει αυτών να υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ 2018.

Σε ό,τι αφορά τις νέες τιμές ζώνης, αναμένονται αυξήσεις στις τιμές ζώνης σε ορισμένες περιοχές των αστικών κέντρων της περιφέρειας, στις οποίες οι τιμές διαμορφώνονται σήμερα από 600 έως 800 ευρώ.

Μειώσεις στις λεγόμενες "ακριβές" περιοχές, οι οποίες θα κυμανθούν από 10% έως και 25%, δηλαδή θα γίνει μια μεσοσταθμική μείωση της τάξης του 15% και οριακές αναπροσαρμογές, προς τα πάνω ή προς τα κάτω, στις τιμές ζώνης των μεσαίων περιοχών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Οι 19 φόροι και τέλη

Οι νέες αντικειμενικές τιμές της εφορίας για τα ακίνητα αναμένεται να επηρεάσουν, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Φορολογίας Ακινήτων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), τους παρακάτω φόρους και τέλη:

1. Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης 3% επί αντικ. αξίας.

2. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α'+β' κατοικία αναλόγως εμβαδού και τιμή ζώνης

3. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό στοιχείο:

Κτίσματα: 2,50-16,25 ευρώ/τ.μ.

Οικόπεδα: 0,0037-11,25 ευρώ/τ.μ.

4. Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου περιουσίας-αφορολόγητο ποσό 200.000 ευρώ:

Φυσικά πρόσωπα: 1‰-1%

Νομικά πρόσωπα: 2,5-5‰

5. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα + οικόπεδα) 0,25-0,35‰.

6. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιρειών 15%.

7. ΦΠΑ στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή (επί αξίας κτισμάτων) 24%.

8. Φόρος μεταβίβασης/χρησικτησίας ακινήτων 3%.

9. Επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων: α) Δημοτικός φόρος και β) Νέος φόρος υπέρ Νομαρχιακών Ταμείων Οδοποιίας (Ν. 4110/13) 3% επί του ΦΜΑ, 7% επί του ΦΜΑ.

10. Φόρος ανταλλαγής (-συνένωσης οικοπέδων) 1,5%.

11. Φόρος διανομής ακινήτων 0,75%.

12. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3% επί ΦΜΑ.

13. Αναλογικό τέλος μεταγραφής μεταβιβαστικών συμβολαίων 4,75‰ στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία, 5‰ + 1‰ στα νέα κτηματολ. Γραφεία.

14. Φόρος κληρονομιάς ή γονικής παροχής ακινήτων.

15. Φόρος δωρεάς ακινήτων.

16. Αναλογικό τέλος μεταγραφής δωρεών και γονικών παροχών 7,75‰ στα υποθηκοφυλακεία, 8‰ + 1‰ στα νέα κτηματολ. Γραφεία.

17. Τέλος κτηματογράφησης προς το "Ελληνικό Κτηματολόγιο" 35 ευρώ/δικαίωμα + 1‰ επί αντ. αξίας άνω των 20.000 € με όριο τα 900 ευρώ.

18. Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής ή διατήρησης αυθαιρέτων (βλ. Ν. 4178/2013).

19. Εισφορές σε γη και χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων (Ν. 1337/83, Ν. 2508/97, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 7 Ν. 4315/2014, ΦΕΚ Α 269/24.12.2014 κ.λπ.) σε γη 10 έως 50%, σε χρήμα έως 25%.

Σχόλια