Οικονομία

Ελπίζουν για μια θέση στη ΔΕΗ - πόσες προσλήψεις θα γίνουν

Eλπίδα σε χιλιάδες Κρητικούς που αγωνιούν για μια μια θέση εργασίας, προκύπτει από τις προσλήψεις της ΔΕΗ στην Κρήτη.

Eλπίδα σε χιλιάδες Κρητικούς που αγωνιούν για μια μια θέση εργασίας, προκύπτει από τις προσλήψεις της ΔΕΗ στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα όπως έιγνε γνωστό πρόκειται για προσλήψεις εποχικού προσωπικού και θα έχουν 8μηνη διάρκεια.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν ως τις 22 Δεκεμβρίου και κάθε υποψήφιος δικαιούται να κάνει μόνο μια αίτηση πρόσληψης σε μία μόνο κατηγορία προσωπικού.

ΔΕΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΕ      ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΗΣ-ΥΗΣ      4

ΔΕ      ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      1

ΥΕ      ΕΡΓΑΤΗΣ      1

ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΟΣ

ΔΕ      ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ      2

ΔΕ      ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ      2

ΔΕ      ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΗΣ, ΥΗΣ      3

ΔΕ      ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ      1

ΔΕ      ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΛΛΗΤΕΣ/ΟΞΥΓΟΝΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ      1

ΔΕ      ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      1

ΔΕ      ΦΥΛΑΚΕΣ      2

ΥΕ      ΕΡΓΑΤΕΣ      5

Σχόλια