Οικονομία

Σημαντικά αποτελέσματα μελέτης για τις κρητικές επιχειρήσεις

Σε πλεονεκτική θέση και με αναπτυξιακή προοπτική παρουσιάζονται οι κρητικές επιχειρήσεις σύμφωνα με μελέτη της ICAP για την «Επιχειρηματική Δραστηριότητα της Περιφέρειας Κρήτης», που παρουσιάστηκε την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου στο συνεδριακό κέντρο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας στο Ηράκλειο.

Η εν λόγω μελέτη εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP GROUP για λογαριασμό της Παγκρήτιας, με σκοπό την αξιοποίηση των στοιχείων της για τις επιχειρηματικές αποφάσεις της Τράπεζας.

Η παρουσίαση έγινε σε φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρουσία του Περιφερειάρχη κ. Σταύρου Αρναουτάκη, Δημάρχων και άλλων συλλογικών φορέων, που συνδέονται με την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα της Κρήτης.

Από τη μελέτη αναδείχτηκαν σημαντικά συμπεράσματα για την πορεία των Κρητικών Επιχειρήσεων, αλλά και των βασικότερων κλάδων της οικονομίας της Περιφέρειας τα τελευταία έτη, σε σχέση με τους αντίστοιχους κλάδους του συνόλου της χώρας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας:

«Στόχος της μελέτης ήταν η ανάδειξη των δυναμικότερων και πλέον σημαντικών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της Κρήτης, οι οποίοι παρουσιάζουν περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη θέση που κατέχει η Περιφέρεια της Κρήτης σε βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας.

Η μελέτη βασίστηκε στην ανάλυση δημοσιευμένων ισολογισμών της διετίας 2014-2015, δείγματος 784 επιχειρήσεων της Κρήτης, απ' όλους τους κλάδους της οικονομίας, των οποίων η πορεία συγκρίνεται με την αντίστοιχη πορεία των επιχειρήσεων σε σύνολο χώρας (δείγμα: 14.106 επιχειρήσεις).

Τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης, τα οποία παρουσίασε η κα Σταματίνα Παντελαίου - Διευθύντρια Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP GROUP, συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:

-Η περιφέρεια της Κρήτης αποτελεί την πέμπτη μεγαλύτερη περιφέρεια της Ελλάδος σε πληθυσμό, επί συνόλου 13 περιφερειών.

-Ο αριθμός των απασχολουμένων στην Κρήτη παρουσίασε αύξηση 5,5% το 2016, μετά από μία τριετία συνεχούς μείωσης. Σε σύνολο χώρας, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν το 2016 με μικρότερο ετήσιο ρυθμό (1,7%).

-Η Κρήτη κατέχει την τέταρτη θέση στο σύνολο των περιφερειών της χώρας ως προς το ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι τα έτη 2014 και 2015 η μεταβολή του ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές) στην Κρήτη ήταν θετική (2015: 1,1%), ενώ στο σύνολο της χώρας ήταν αρνητική (2015: -1,3%).

-Η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της Κρήτης αυξήθηκε κατά 10,6% το 2016/2015, ξεπερνώντας τους 9,5 εκατ. επιβάτες.

-Το σύνολο των ξενοδοχειακών κλινών της Κρήτης παρουσίασε σωρευτική αύξηση 17,6% την περίοδο 2005-2015, ενώ στο σύνολο της χώρας η αύξηση διαμορφώθηκε στο 15%. Η Κρήτη καλύπτει το 21,8% των ξενοδοχειακών κλινών της επικράτειας.

-Το σύνολο των διανυκτερεύσεων στην Κρήτη αυξήθηκε κατά 38,9% το διάστημα 2010-2016, ενώ στο σύνολο της χώρας η αύξηση διαμορφώθηκε στο 22,8%. Αύξηση παρουσίασε το μερίδιο συμμετοχής των διανυκτερεύσεων της Κρήτης στο σύνολο της επικράτειας, από 23,1% το 2005 σε 27,5%το 2015».

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Τράπεζας κ. Νίκος Μυρτάκης ανέφερε ότι οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί, αλλά και οι επενδυτές, αξιολογούν τα ποσοτικά στοιχεία της χώρας μας προκειμένου να διαμορφώσουν τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις αποφάσεις τους. Ωστόσο, όπως αναδεικνύει και πιστοποιεί η μελέτη, η αξιολόγηση των στοιχείων της χώρας, αδικεί την Κρήτη, η οποία στο επίπεδο των κρίσιμων μακροοικονομικών μεγεθών, διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, καταγράφοντας μια μεγαλύτερη αναπτυξιακή δυναμική.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «εφόσον συνδυαστούν οι θετικές επιδράσεις των στοιχείων και των προοπτικών που εκτιμά η μελέτη, με τον προγραμματισμό της Περιφέρειας Κρήτης σε υποδομές, μεγάλα έργα και αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών, τότε το αναπτυξιακό μοντέλο για την Κρήτη αποκτά νέα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά».

Με τη σειρά της η κα Σταματίνα Παντελαίου, επεσήμανε ότι η δυναμική της Περιφέρειας Κρήτης καταδεικνύεται και από τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης που πραγματοποίησε η ICAP GROUP για την πορεία των οικονομικών μεγεθών των κρητικών εταιρειών την περίοδο 2014-2015.

Συγκεκριμένα:

-Οι εταιρείες της Κρήτης, στο σύνολό τους, παρουσίασαν θετική μεταβολή σε όλους σχεδόν τους λογαριασμούς του ισολογισμού τους το 2015 σε σχέση με το 2014. Ειδικότερα, διεύρυναν το ύψος του ενεργητικού τους (+0,7%) και αύξησαν τα ίδια κεφάλαιά τους (+2,9%). Οι εταιρείες στο σύνολο της επικράτειας κατάφεραν να αυξήσουν το ενεργητικό τους (+1,0%), αλλά υπέστησαν ελαφρά μείωση (-0,5%) στα ίδια κεφάλαιά τους.

-Οι εταιρείες της Κρήτης καθώς και οι επιχειρήσεις στο σύνολο της χώρας βελτίωσαν τον κύκλο εργασιών τους, αλλά και την κερδοφορία τους. Ωστόσο, οι κρητικές επιχειρήσεις πέτυχαν, συγκριτικά, καλύτερη επίδοση σε όλους τους βασικούς λογαριασμούς των αποτελεσμάτων χρήσης τους. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι ο υπερδιπλασιασμός των καθαρών, προ φόρου, κερδών, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεών τους κατά 3,4%, αλλά και στη βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα.

-Οι κρητικές εταιρείες υπερτερούν, έναντι του συνόλου των επιχειρήσεων, σε όλους τους χρηματοοικονομικούς δείκτες κερδοφορίας καθώς και στην αποδοτικότητα ιδίων και απασχολουμένων κεφαλαίων.

-Το 69% περίπου των κρητικών εταιρειών του δείγματος ήταν κερδοφόρες το 2015.

-Οι πέντε (5) μεγαλύτεροι κλάδοι βάσει κύκλου εργασιών το 2015 ήταν, κατά σειρά, οι εξής: Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Σούπερ Μάρκετ - Πολυκαταστήματα, Βιομηχανία Ειδών Διατροφής, Θαλάσσιες Μεταφορές και Τουριστικά Γραφεία. Οι πέντε αυτοί κλάδοι κάλυψαν πάνω από το 50% του συνολικού κύκλου εργασιών των κρητικών εταιρειών το 2015.

-Οι πέντε (5) μεγαλύτεροι κλάδοι βάσει καθαρών, προ φόρου, κερδών το ίδιο έτος, ήταν: Βιομηχανία Ελαστικού - Πλαστικού, Θαλάσσιες Μεταφορές, Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες Μεταφορών. Οι τρεις πρώτοι κλάδοι κατέχουν και τα υψηλότερα κέρδη EBITDA.

-Από την ανάλυση των ομαδοποιημένων οικονομικών μεγεθών και αποτελεσμάτων χρήσης, προέκυψαν εννέα κλάδοι οι οποίοι εμφανίζουν καλύτερη χρηματοοικονομική επίδοση συγκριτικά με τους αντίστοιχους σε σύνολο χώρας, οι οποίοι έχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η Βιομηχανία Αγροτικών προϊόντων, η Ποτοποιία, η Βιομηχανία Πλαστικών κ.ά.

-Τέλος, όπως επισημάνθηκε, η περαιτέρω ανάπτυξη της Περιφέρειας Κρήτης, αλλά και του εταιρικού τομέα γενικότερα, θα πρέπει να στηριχθεί κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην παροχή προϊόντων, αλλά και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια