Οικονομία

Πάνω από 700 DVD σε σχολεία για την παραγωγή ελαιολάδου από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παναγιάς σε συνεργασία με την Proactive

Πληροί όλες τις προϋποθέσεις εκπαιδευτικής καταλληλότητας για την παρακολούθηση του από μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε μια καινοτόμα πράξη προχώρησε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Παναγιάς Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος σε συνεργασία με την  εταιρεία Proactive A.E. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος εργασίας του Καν. (ΕΕ) 611/2014 για την περίοδο 2015-2018, της δράσης «Στ.i.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» έφτιαξαν βίντεο που αφορά όλα τα στάδια παραγωγής του ελαιολάδου.

Με ενέργειες του προέδρου του συνεταιρισμού Κριθινάκη Ιωάννη και με τη βοήθεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, το βίντεο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, (Αθήνα, 26-09-2017 Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.14/ΓΛ/125953/160226/Δ1) ως εκπαιδευτικό υλικό.

?

Πληροί όλες τις προϋποθέσεις εκπαιδευτικής καταλληλότητας για την παρακολούθηση του από μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Περισσότεροι από 700 ψηφιακοί δίσκοι DVD έχουν διανεμηθεί σε όλες τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και επίσης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣ Παναγιάς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://aspanagias.gr.

?

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό υποστηρικτικό υλικό σε δράσεις συναφούς περιεχομένου, στο πλαίσιο επιμέρους γνωστικών αντικειμένων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Μελέτη Περιβάλλοντος, Γεωγραφία, Ευέλικτη Ζώνη κλπ).

?

Παρέχει ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τα στάδια παραγωγής ενός σημαντικού εθνικού προϊόντος και μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς.   

Σχόλια