Οικονομία

Συνεχίζει την ανοδική της πορεία η Τράπεζα Πειραιώς

Συνεχίζει την ανοδική της πορεία η Τράπεζα Πειραιώς, επιτυγχάνοντας μάλιστα όχι μόνο αύξηση των κερδών αλλά και σημαντική μείωση των υπολοίπων NPEs/NPLs.

Συνεχίζει την ανοδική της πορεία η Τράπεζα Πειραιώς, επιτυγχάνοντας μάλιστα όχι μόνο αύξηση των κερδών αλλά και σημαντική μείωση των υπολοίπων NPEs/NPLs. Αυτό διαφαίνεται μέσα από τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ' τριμήνου του 2017 που έδωσε στη δημοσιότητα η τράπεζα, σύμφωνα με τα οποία εμφανίζεται αύξηση των κερδών προ φόρων και προβλέψεων τόσο σε επίπεδο γ' τριμήνου όσο και σε επίπεδο 9μήνου.

Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων το 3ο 3μηνο αυξήθηκαν κατά 22% στα €294 εκατ., έναντι €242 εκατ. το 3ο 3μηνο πέρυσι, λόγω αύξησης των καθαρών εσόδων κατά 7% και μείωσης των λειτουργικών εξόδων κατά 4%. Στην Ελλάδα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα €288 εκατ. έναντι €230 εκατ. το 3ο 3μηνο 2016, σημειώνοντας άνοδο 25%. Στο 9μηνο, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 16% στα €844 εκατ., και στην Ελλάδα κατά 19% στα €822 εκατ. (εξαιρουμένου του έκτακτου κέρδους ύψους €77 εκατ. πέρυσι από την πώληση ποσοστού στην VISA).

Ωστόσο, το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν οριακά αρνητικό κατά €19 εκατ. στο 9μηνο, το οποίο οφείλεται στη ζημία €19 εκατ. το 3ο 3μηνο. Στην Ελλάδα, αντιστοίχως, αναγνωρίσθηκε καθαρή ζημία ύψους €9 εκατ. στο 9μηνο, που εμπεριέχει ζημία €11εκατ. το 3ο 3μηνο. Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν κυρίως την επίδραση από την πώληση της Piraeus Bank Beograd σημείωσαν κατά το 9μηνο 2017 ζημίες €68 εκατ.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €41,8 δισ. στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017, αυξημένες κατά €0,9δισ. (+2%), ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αναπλήρωσης καταθέσεων που επιταχύνεται μετά την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Από τον Ιούνιο του 2017 και μετά, η τάση μείωσης των καταθέσεων που είχε παρατηρηθεί στις αρχές του 2017 αντιστράφηκε. Στο τέλος του 3ου 3μήνου, οι καταθέσεις στην Ελλάδα έφτασαν στα €39,1 δισ. (+€900 εκατ. σε τριμηνιαία βάση), αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 40% της τριμηνιαίας αύξησης της αγοράς, ενώ οι καταθέσεις εξωτερικού στα €2,7 δισ. (σταθερές σε τριμηνιαία βάση). Η θετική τάση συνεχίζεται και κατά το 4ο 3μηνο.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 σε 17,0%, ενώ με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ σε 16,6%. Και οι δύο δείκτες είναι pro-forma για την πώληση της Piraeus Bank Beograd, της AVIS Ελλάς και του Ε. Ντυνάν, ενώ είναι ελαφρώς υψηλότεροι σε τριμηνιαία βάση κατά 10 μ.β. περίπου για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο λόγω μείωσης του σταθμισμένου ενεργητικού. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε €9,7 δισ. ενώ τα εποπτικά κεφάλαια σε €8,8 δισ.

Ο δείκτης NPE στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 ήταν στο 55%, με κάλυψη από σωρευμένες προβλέψεις στο 46%. Ο σχηματισμός νέων NPE προ διαγραφών κατά το 3ο 3μηνο, στα -€0,3 δισ. ήταν ο καλύτερος που έχει σημειώσει ποτέ η Τράπεζα. Η Τράπεζα πέτυχε τον στόχο των NPE που έχει υποβάλει στον SSM για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο. Ο δείκτης NPL μειώθηκε σε 36,2% τον Σεπτέμβριο 2017 (36,1% στην Ελλάδα) έναντι 37,1% του Ιουνίου 2017 για τον Όμιλο και 37,0% για την Ελλάδα.

Τo υπόλοιπο NPEs/NPLs μειώθηκε για 8ο συνεχόμενο 3μηνο. Η συνολική μείωσή τους τους τελευταίους 12 μήνες ήταν €2,5 δισ. / €3,3 δισ. αντίστοιχα, με το σύνολό τους να υποχωρεί στα €33,8 δισ. / €22,1 δισ. τον Σεπτέμβριο 2017. Ο σχηματισμός νέων NPL προ διαγραφών του Ομίλου, μετά την αύξηση που σημειώθηκε το 1ο 3μηνο 2017, επανήλθε σε αρνητικό επίπεδο τόσο για το 2ο όσο και για το 3ο 3μηνο, ακολουθώντας την τάση των τεσσάρων 3μήνων του 2016, φτάνοντας τα -€0,5 δισ. Ο δείκτης κάλυψης NPL από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθε στο 70% από 68% ένα χρόνο νωρίτερα.

Δηλώσεις του Χρ. Μεγάλου

Σε σχετική δήλωση του, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου, τονίζει τα εξής:

«Έπειτα από μια περίοδο αβεβαιότητας στην αρχή του έτους, η ελληνική οικονομία επανήλθε σε ανοδική τροχιά. Οι κύριοι δείκτες σε βασικούς τομείς της οικονομίας επιστρέφουν σε θετικό έδαφος και το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται. Η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να ξεπεράσει το 1% φέτος και το 2% το 2018, ενώ η αγορά εργασίας έχει αρχίσει να ανακάμπτει, με την ανεργία να υποχωρεί στο επίπεδο του 20% από τα υψηλά του 28%. Αυτές οι εξελίξεις τροφοδοτούν σταδιακά και την τραπεζική αγορά.

Τηρώντας τη δέσμευσή μας να υλοποιήσουμε τους στόχους μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) που έχουμε συμφωνήσει με τις εποπτικές αρχές, πετύχαμε καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις τάσεις της αγοράς στη μείωση τόσο των NPΕs όσο και των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs). Τα NPEs, στο 3ο 3μηνο 2017, μειώθηκαν κατά €0,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση και κατά €3,9 δισ. από τα υψηλά του Σεπτεμβρίου 2015. Ο σχηματισμός νέων NPEs προ διαγραφών ήταν αρνητικός κατά €0,3 δισ. το 3ο 3μηνο, σημειώνοντας την καλύτερη τριμηνιαία επίδοση για τον Όμιλο μέχρι σήμερα. Τα NPLs του Ομίλου υποχώρησαν κατά €0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση και κατά €5,8 δισ. από τα υψηλά του Σεπτεμβρίου 2015, συντελώντας στη δραστική μείωση του δείκτη NPL στην Ελλάδα από 40% σε 36%, αντιστοίχως. Ο σχηματισμός νέων NPLs προ διαγραφών ήταν επίσης αρνητικός το 3ο 3μηνο στα -€0,5 δισ.

Η θετική τάση στις εγχώριες καταθέσεις επιταχύνθηκε στο 3ο 3μηνο 2017, με τριμηνιαία αύξηση καταθέσεων κατά €0,9 δισ. Η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA μειώθηκε κατά €2,5δισ. το 3ο 3μηνο 2017 δηλαδή στα €7,8 δισ., και χαμηλότερα από €6 δισ. στα τέλη Νοεμβρίου, λόγω της περαιτέρω εισροής καταθέσεων και της πιο ενεργούς διατραπεζικής αγοράς repos. Τόσο ο δείκτης ELA προς ενεργητικό, όσο και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα της Τράπεζας Πειραιώς, είναι οι 2οι καλύτεροι στην αγορά.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου Πειραιώς αυξήθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση στα €844 εκατ. στο 9μηνο 2017, υποβοηθούμενα από την ισόρροπη αύξηση των καθαρών εσόδων και μείωση του κόστους κατά 5%. Οι βασικές πηγές τραπεζικών εσόδων, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, κατέγραψαν κατά το 3ο 3μηνο 2017 ισχυρή αύξηση κατά 5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2016. Η εντατικοποίηση των δράσεων μείωσης κόστους, οδήγησαν τον δείκτη κόστους προς έσοδα στην Ελλάδα στο 48% κατά το 9μηνο του 2017 από 54% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Καθώς εντατικοποιήσαμε την προσπάθεια μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση, οι προβλέψεις παρέμειναν αυξημένες, με συνέπεια την οριακή ζημία -€19 εκατ. για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά την περίοδο του 9μήνου 2017.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET-1) του Ομίλου, τόσο με τη μεταβατική (ισχύουσα) μορφή όσο και με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, βελτιώθηκαν σε τριμηνιαία βάση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο στο 17,0% και 16,6% αντιστοίχως.

Η πορεία μετασχηματισμού της Τράπεζας προχωράει με ταχύτητα και συνέπεια. Είμαστε προσηλωμένοι στη συνεπή εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδίου "Agenda 2020", στοχεύοντας στην επιθετική μείωση των κινδύνων του ισολογισμού και στην ταχεία ομαλοποίηση. Η βασική τραπεζική μας δραστηριότητα ("Piraeus Core Bank") κατέγραψε κέρδη ύψους €311εκατ. το 9μηνο του 2017 και απόδοση ενεργητικού 1,1%, σηματοδοτώντας την ισχύ και τη δυναμική κερδοφορίας των δραστηριοτήτων μας μόλις ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός του Ομίλου. Η "Piraeus Core Bank" κατέγραψε συμπαγή χρηματοοικονομικά αποτελέσματα στο 9μηνο του 2017, συμπεριλαμβανομένων καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου NIM στις 309 μ.β. και εσόδων από προμήθειες προς ενεργητικό στις 87 μ.β. Το "Piraeus Legacy Unit" ("PLU") συνέχισε να μειώνει το επίπεδο σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWA) κατά €0,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Τους τελευταίους μήνες έχουμε επιταχύνει το ρυθμό αποεπένδυσης μη βασικών στοιχείων ενεργητικού και μελετάμε ενεργά το ενδεχόμενο μη οργανικών πρωτοβουλιών ομαλοποίησης του ισολογισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική μείωσης των κινδύνων.

Η ενδυναμωμένη διοικητική ομάδα της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου του νέου επικεφαλής του PLU Γιώργου Γεωργακόπουλου, εργάζεται αδιάκοπα για την εφαρμογή του σχεδίου μας, επιτυγχάνοντας τις δεσμεύσεις και τους επιχειρησιακούς στόχους μας, ενώ επιταχύνει την απομόχλευση του ισολογισμού μας. Είναι ήδη σε εξέλιξη οι διαδικασίες για 2 συναλλαγές πώλησης NPE, μία για επιχειρηματικά και μία για καταναλωτικά δάνεια, συνολικού ύψους περίπου €2δισ. Για το έτος 2017, δεσμευόμαστε για την εκπλήρωση των στόχων μας για τα NPE και στοχεύουμε σε θετικό αποτέλεσμα.»

Σχόλια