Οικονομία

Κομισιόν: Χαμηλές προσδοκίες για την ανάπτυξη της οικονομίας

Παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε επί τα χείρω τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας φέτος, εκτιμά ότι στο δημοσιονομικό πεδίο θα επιτευχθούν οι στόχοι του μνημονίου, τόσο φέτος όσο και την προσεχή διετία 2018 - 2019.

Παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε επί τα χείρω τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας φέτος, εκτιμά ότι στο δημοσιονομικό πεδίο θα επιτευχθούν οι στόχοι του μνημονίου, τόσο φέτος όσο και την προσεχή διετία 2018 - 2019.

Επίσης θεωρεί πολύ πιθανή μια υπεραπόδοση των δημοσιονομικών μέτρων φέτος και δεν αποκλείει την ενεργοποίηση των αντίμετρων το 2019.

Στις φθινοπωρινές της προβλέψεις, που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, η Επιτροπή εκτιμά αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,6% φέτος, έναντι αρχικής της εκτίμησης για ανάπτυξη κατά 2,1%.

Σημειώνεται ότι ο στόχος του προσχεδίου προϋπολογισμού που κατατέθηκε τον Οκτώβριο στη Βουλή ήταν αύξηση ΑΕΠ κατά 1,8% φέτος και πλέον μένει να φανεί πώς θα αναπροσαρμοστεί στο τελικό κείμενο που θα κατατεθεί από το ΥΠ.ΟΙΚ. στις 21/11 στη Βουλή.

Για το 2018 η Επιτροπή διατήρησε το ρυθμό ανάπτυξης στο 2,5% (έναντι 2,4% στόχου του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού).

Αναφέρει επίσης ότι η οικονομία είναι σε τροχιά ανάκαμψης και αναμένεται ενίσχυση, καθώς οι επενδύσεις επανακάμπτουν και η κατανάλωση αυξάνεται. Στην αγορά εργασίας προβλέπει μείωση ανεργίας, αλλά οι μισθοί εκτιμά ότι θα αργήσουν να αυξηθούν.

Για τη χαμηλότερη ανάπτυξη το 2017 έναντι του αρχικού στόχου επισημαίνει ότι συνδέεται με τις επιδόσεις στο πεδίο της ιδιωτικής κατανάλωσης το πρώτο εξάμηνο.

Στο δημοσιονομικό πεδίο η Επιτροπή εκτιμά ότι παραμένουν σε τροχιά εφαρμογής τα δημόσια οικονομικά και ότι οι στόχοι πρωτογενούς πλεονάσματος που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής θα επιτευχθούν. Εκτιμά ότι «τα δημόσια οικονομικά παραμένουν σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων του πρωτογενούς πλεονάσματος».

Αναφέρει ότι «θα επιτευχθεί ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2017», βλέποντας μάλιστα και ενδεχόμενο υπεραπόδοσης. Αναφέρει ακόμη ότι τα έσοδα από φόρους εισοδήματος ήταν κάπως χαμηλότερα από τους μηνιαίους στόχους, αλλά η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και εισφορών αντιστάθμισε την εικόνα. Η πιθανή υπεραπόδοση, επισημαίνει, σχετίζεται με υπερσυγκράτηση δαπανών σε σχέση με τον προϋπολογισμό.

«Η Ελλάδα αναμένεται επίσης να επιτύχει το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 3,5% του ΑΕΠ το 2018 και να το διατηρήσει το 2019», επισημαίνει η Επιτροπή. Εξηγεί ότι η πρόβλεψη λαμβάνει υπόψη τα φορολογικά μέτρα που εγκρίθηκαν το 2015 και το 2016 και ανέρχονται στο 4,5% του ΑΕΠ, την εφαρμογή του προγράμματος του ΚΕΑ και τα μέτρα του 2017 για το συνταξιοδοτικό με προβλεπόμενη απόδοση 1% του ΑΕΠ το 2019.

Η Επιτροπή κάνει σαφές ότι οι προβλέψεις έχουν ως δεδομένο την πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων του προγράμματος, ιδίως το 2018, και την τήρηση των ανώτατων ορίων δαπανών που συμφωνήθηκαν στη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική από το Μάιο του 2017.

Αναφέρει επίσης ότι «η πρόβλεψη προϋποθέτει την ομαλή ολοκλήρωση της τρίτης αναθεώρησης του προγράμματος και την ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος» το 2018, ενώ κάνει σαφές ότι «οποιαδήποτε καθυστέρηση στη διαδικασία αυτή θα ήταν επιβλαβής για την ανάκαμψη».

Μάλιστα, η Επιτροπή αναφέρεται και στην ενεργοποίηση των αντίμετρων το 2019. Αναφέρει ότι «ενόψει της προβλεπόμενης συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς στόχους κατά το εν λόγω έτος (το 2019)» στις προβλέψεις της προσμετρά και την εφαρμογή των αντιμέτρων.

Κάνει σαφές η Επιτροπή επίσης ότι «υπάρχει κίνδυνος ενδεχόμενης υποαπορρόφησης του προϋπολογισμού για τις δημόσιες επενδύσεις το 2018, γεγονός που θα παρεμπόδιζε τη συνολική αύξηση των επενδύσεων».

Σχόλια