Οικονομία

«Απειλή» η εγκύκλιος για τα αποθεματικά

Εκδόθηκε εγκύκλιος με την οποία επιβάλλεται η μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων και αποθεματικών των ΟΤΑ σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ), γεγονός που έχει αρχίσει να ξεσηκώνει εκ νέου θύελλα αντιδράσεων στους κόλπους της Αυτοδιοίκησης, αφού υποκρύπτει έμμεση προειδοποίηση για τυχόν διώξεις αιρετών που δε θα πειθαρχήσουν.

Ήδη η ΚΕΔΕ εισάγει εκτάκτως σε συνεδρίασή της σήμερα το θέμα, μετά την παραλαβή εγγράφου από την περασμένη εβδομάδα κιόλας για την απόδοση των ταμειακών πόρων προς το κεντρικό κράτος, προκειμένου να γίνουν repos! Η ΚΕΔΕ, σε αντίθεση με την ΕΝΠΕ, είχε λάβει με ευρεία πλειοψηφία απόφαση να μη μεταφερθούν τα ταμειακά διαθέσιμα και τα αποθεματικά των Δήμων στην ΤτΕ. Αυτό είχε ζητηθεί το 2015, ωστόσο, όπως προκύπτει από έλεγχο που έγινε, αρκετοί ΟΤΑ δεν παρέδωσαν τα διαθέσιμά τους.

Έτσι εκδόθηκε, με την υπογραφή του γενικού γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής Φραγκίσκου Κουτεντάκη, εγκύκλιος που επιβάλλει τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων και αποθεματικών των ΟΤΑ σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ). Η εγκύκλιος αφορά όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και τους ΟΤΑ.

Την ίδια ώρα, "ξυπνούν μνήμες" από την άνοιξη του 2015, όταν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες κλήθηκαν να παραδώσουν "αμελλητί" τα ταμειακά διαθέσιμα, για να εξασφαλιστεί η ταμειακή επάρκεια του ελληνικού κράτους.

Η εγκύκλιος του γενικού γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, με ημερομηνία 13/9/2017, καλεί τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και τους ΟΤΑ έως την 29η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους να μεταφέρουν στους ειδικούς λογαριασμούς 250 και 260 πλεονάζοντα κεφάλαια και ταμειακά διαθέσιμα. Όπως διευκρινίζεται, η εγκύκλιος αφορά όσους φορείς «δεν έχουν συμμορφωθεί με τις προαναφερόμενες διατάξεις», δηλαδή τις διατάξεις προηγούμενης εγκυκλίου, που ζητούσε την καταγραφή των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που «δεν είχαν προβεί σε μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων έως τη 15η Ιουνίου 2017».

Η αιτιολόγηση για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων και αποθεματικών σχετίζεται με την έκδοση repos. Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι «τα διαθέσιμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος, χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για τη σύναψη βραχυχρόνιων πράξεων διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας και συγκεκριμένα συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημόσιου».

«Με τον τρόπο αυτό, τα μεταφερόμενα κεφάλαια διασφαλίζονται πλήρως και είναι άμεσα ή εντός ολίγων ημερών διαθέσιμα στους φορείς, οι οποίοι δύνανται ταυτόχρονα να διατηρούν ταμειακά διαθέσιμα και στις εμπορικές τράπεζες, προκειμένου να καλύπτουν τις ταμειακές τους ανάγκες για διάστημα 15 ημερών», αναφέρεται στην εγκύκλιο. Το δε επιτόκιο ετήσιας απόδοσης στην ΤτΕ προσδιορίζεται στο 3,15%.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

Δυσφορία στους αιρετούς

Πέραν του επιτακτικού ύφους της εγκυκλίου, οι αιρετοί εκφράζουν έντονη δυσφορία για την κατακλείδα, η οποία αναφέρει ότι «η διατήρηση διαθεσίμων σε λογαριασμούς εμπορικών τραπεζών με χαμηλότερη απόδοση από εκείνην που προσφέρει η Τράπεζα της Ελλάδας ισοδυναμεί με απώλεια εσόδων για το φορέα». Μάλιστα, αρκετοί είναι εκείνοι που ερμηνεύουν την εγκύκλιο ως προειδοποιητική για τυχόν πειθαρχικές και ποινικές διώξεις σε βάρος αιρετών για απιστία και παράβαση καθήκοντος, όπως αναφέρει το epolis.

Σχόλια