Οικονομία

Σε 120 δόσεις η εξόφληση χρεών προς το Δημόσιο

Τι ακριβώς προβλέπει η ρύθμιση των χρεών προς το Δημόσιο στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού αναφέρει η αναλυτική εγκύκλιος που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ περιγράφει περιπτώσεις όπου κάποιος οφειλέτης χρωστά όχι μόνο στο Δημόσιο, αλλά και σε τρίτους (τράπεζες, προμηθευτές, εργαζόμενους κ.λπ.), οι οποίοι διαπραγματεύονται και συναποφασίζουν για την τύχη των χρεών του οφειλέτη.

Ωστόσο, προβλέπεται και δυνατότητα λήψης μέτρων, σε περίπτωση που ο οφειλέτης κρίνεται "ύποπτος" για δόλια προσπάθεια μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων του σε τρίτους κ.λπ.

Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση χάνεται αν δεν πληρωθούν τρεις δόσεις ή παραλείψει να υποβάλει τρεις δηλώσεις ΦΠΑ. Εφόσον το συνολικό ύψος της βασικής βεβαιωμένης έως τις 31/12/2016 οφειλής προς το Δημόσιο είναι έως 3.000 ευρώ (στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση σύμφωνα με τους Ν. 4152/2013, 4174/2013,4305/2014 και 4321/2015, των οποίων οι όροι τηρούνται), προβλέπεται ότι:

i) η αποπληρωμή τους (και των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής) γίνεται τμηματικά σε 36 μηνιαίες δόσεις κατ' ανώτατο όριο,

ii) ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται 50 ευρώ,

iii) δεν υφίσταται δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού.

Για βασικές οφειλές άνω των 3.000 και έως 20.000 ευρώ:

i) η αποπληρωμή αυτών και των επ' αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε 120 μηνιαίες δόσεις κατ' ανώτατο όριο,

ii) ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ,

iii) δεν υφίσταται δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής.

Αν στη σύμβαση αναδιάρθρωσης προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο, αυτή γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, με κριτήριο το πότε δημιουργήθηκαν και βεβαιώθηκαν, και όχι με βάση το χρόνο λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής αυτής, είτε η καταβολή γίνεται εφάπαξ είτε σε δόσεις.

Η διαγραφή των οφειλών του προηγούμενου εδαφίου τελεί υπό τον όρο της ολοσχερούς αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών προς κάθε πιστωτή και της μη απώλειας, ακύρωσης ή ανατροπής της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

Ως έσοδα για την ικανότητα αποπληρωμής, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, λαμβάνονται υπόψη μόνο πραγματικά εισοδήματα φορολογητέα ή μη, όπως κέρδη από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας πριν από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη, μισθοί, ενοίκια, τόκοι και άλλα.

Δε λαμβάνονται, δηλαδή, υπόψη τα τεκμαρτά εισοδήματα, όπως εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ακινήτων, τεκμήρια διαβίωσης και άλλα.

Στις περιπτώσεις συμμετοχής του Δημοσίου, ως πιστωτή, στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών κατά τις διατάξεις του Ν. 4469/2017, ο εκπρόσωπος του Δημοσίου υπερψηφίζει ορισμένη πρόταση οφειλέτη ή αντιπρόταση πιστωτή για αναδιάρθρωση οφειλών που τίθεται σε ψηφοφορία.

Η σύμβαση αναδιάρθρωσης του χρέους θα μπορεί να προβλέπει:

α) αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο σε μέχρι και 120 δόσεις το πολύ,

β) αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ανά ένα μήνα (όχι ανά δίμηνο ή εξάμηνο κ.λπ.),

γ) καταβολή μηνιαίας δόσης 50 ευρώ κατ' ελάχιστον.

Για χρέη 0,1-20.000 ευρώ, το Δημόσιο δεν μπαίνει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, ούτε υποβάλλει πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών. Θεωρείται ότι η ψήφος του για τις οφειλές είναι θετική υπέρ της πρότασης που έχει τεθεί από άλλους πιστωτές.

Δεν επιτρέπονται:

- Παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο.

- Ικανοποίηση απαιτήσεων του Δημοσίου με άλλα ανταλλάγματα (π.χ. σπίτια), αντί για χρήματα.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια