Οικονομία

Είστε νέος δικηγόρος; Επωφεληθείτε από το Erasmus+

Την πρόταση της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, που αφορά τη δυνατότητα στους ασκούμενους δικηγόρους να πραγματοποιούν μέρος της άσκησής τους σε δικηγορικές εταιρείες και γραφεία του εξωτερικού, προώθησε με ερώτησή του προς την Επιτροπή ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών καλεί με την ερώτησή του την Επιτροπή να εξετάσει, αν ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Erasmus+ ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βοηθήσει στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής.

Σημειώνει δε ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα θα μπορούσε να έχει πολλαπλά οφέλη για τους δικαιούχους, καθώς θα μπορούσαν να αποκτήσουν εμπειρίες από διαφορετικά νομικά συστήματα και να βελτιώσουν τις νομικές γνώσεις τους.

Τα ερωτήματα που έθεσε ο έλληνας ευρωβουλευτής είναι τα εξής:

Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης ενός τέτοιου προγράμματος μέσω του Erasmus+ ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων;

Γνωρίζει η Επιτροπή αν υπάρχουν ήδη παρόμοια προγράμματα για δικηγόρους που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη μέλη;

Πώς θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεισφέρει στην πραγματοποίηση της ανωτέρω πρωτοβουλίας;

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Σχόλια