Οικονομία

ΔΕΗ: Στα 2,2 δισ. μειώθηκαν τα «φέσια» των πελατών

Στα 2, 2 δις μειώθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ. Την ίδια ώρα στο 4,64% μειώθηκε το κόστος δανεισμού της επιχείρησης το 2016.

Στα 2, 2 δις μειώθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ. Την ίδια ώρα στο 4,64% μειώθηκε το κόστος δανεισμού της επιχείρησης το 2016.

Αναλυτικά, σχολιάζοντας δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου και για την έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι:

-οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των πελατών της, εξαιρουμένων των διακανονισμών, μειώθηκαν στο πρώτο δίμηνο του 2017 και  διαμορφώθηκαν στα € 2,2 δισ.,

- τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου στις 31/12/2016 ήταν € 501 εκατ.,

- το μέσο κόστος δανεισμού του Ομίλου το 2016 μειώθηκε σε 4,64% από 4,81% το 2015 και

-  η Εταιρεία τα τελευταία τρία χρόνια έχει υλοποιήσει επενδύσεις κατά μέσο όρο € 750 εκατ. ετησίως για εκσυγχρονισμό των δικτύων της και αναβάθμιση του παραγωγικού της δυναμικού.

Σχόλια