Οικονομία

Κλείνουν επιχειρήσεις, διαγραφές από το Επιμελητήριο

Επιβράδυνση του ρυθμού διαγραφών επιχειρήσεων από το μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, για το 2016, προκύπτει από τα στοιχεία του επιμελητηρίου.

Επιβράδυνση του ρυθμού διαγραφών επιχειρήσεων από το μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, για το 2016, προκύπτει από τα στοιχεία του επιμελητηρίου.

Το λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, κυριαρχεί και στις εγγραφές και στις διαγραφές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο του ΕΕΑ, κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2016 εγγράφηκαν 503 επιχειρήσεις και διαγράφηκαν 654.

Σημειώνεται, επομένως, αρνητικό ισοζύγιο,  το οποίο είχε εμφανιστεί και τον Ιανουάριο του ίδιου έτους. Οι διαγραφές είναι κατά 151 περισσότερες από τις εγγραφές.

Τον Δεκέμβριο του 2015 είχαν σημειωθεί 640 εγγραφές και 648 διαγραφές (8 διαγραφές περισσότερες από τις εγγραφές).

Η μηνιαία εξέλιξη εγγραφών - διαγραφών για όλο το 2016

Το θετικό ισοζύγιο εγγραφών-διαγραφών που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 συνεχίστηκε τον Μάρτιο 2016, ενισχύθηκε περαιτέρω τον Απρίλιο 2016 και ακόμη περισσότερο το Μάιο 2016, διατηρήθηκε δε μειούμενο κατά το τρίμηνο Ιουνίου - Αυγούστου 2016 και ενισχύεται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο- Νοέμβριο.

Η μεγαλύτερη θετική διαφορά σημειώνεται τον Μάιο, με 263 περισσότερες εγγραφές από διαγραφές, και η μικρότερη θετική διαφορά σημειώνεται τον Αύγουστο με 74 περισσότερες εγγραφές. Η μεγαλύτερη αρνητική διαφορά εμφανίζεται τον Δεκέμβριο.

Σημειώνεται ότι το πλήθος εγγραφών ανά μήνα το 2015 είναι μεγαλύτερο συγκριτικά με το αντίστοιχο πλήθος του 2016.

Εξαίρεση εμφανίζουν οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος, όπου οι εγγραφές το 2016 ήταν περισσότερες από το 2015, καθώς και ο Ιούνιος όπου η διαφορά στις εγγραφές είναι σχεδόν μηδενική.

Κάνοντας αναγωγή τη μεταβολή των εγγραφών του 2016 ως προς το 2015 σε ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό μεταβολής εμφανίζεται τον Αύγουστο (με διαφορά + 22,73%). Η μεγαλύτερη αρνητική ποσοστιαία μεταβολή εμφανίζεται τον Δεκέμβριο και είναι της τάξης του -21,41%.

Το πλήθος των διαγραφών ανά μήνα κατά το 2016 είναι μικρότερο συγκριτικά με το 2015, για όλους τους μήνες από τον Ιανουάριο ως τον Νοέμβριο.

Η διαφορά εμφανίζεται αισθητά μεγαλύτερη κατά τους μήνες Απρίλιο- Ιούλιο. Για το διάστημα αυτό, η διαφορά των διαγραφών το 2016 σε σχέση με τις διαγραφές το 2015 είναι αντίστοιχα 359, 380, 252 και 218 λιγότερες.

Το εύρος της μεταβολής των διαγραφών του 2016 ως προς το 2015, σε ποσοστά, κυμαίνεται από -4,85% (τον Φεβρουάριο) μέχρι -51,08% (τον Μάιο). Τον Δεκέμβριο το ποσοστό της μεταβολής των διαγραφών του 2016 ως προς το 2015 είναι σχεδόν μηδενικό (0,93%).

Η ποσοστιαία κατανομή του ισοζυγίου εγγραφών - διαγραφών για το έτος 2016 παρουσιάζει αρνητική τιμή τον Ιανουάριο (-19,08%), η οποία είναι περίπου διπλάσια από αυτή του 2015 (-9,44%), θετική τιμή τους μήνες Φεβρουάριο (12,69%) - Μάρτιο (15,40%) - Απρίλιο (33,44%), τη μέγιστη θετική τιμή το Μάιο (41,95%) και μειούμενες θετικές τιμές τον Ιούνιο (31,52%), Ιούλιο (21,56%) και Αύγουστο (21,08%).

Οι μήνες Σεπτέμβριος - Νοέμβριος σημειώνουν επίσης θετικές τιμές με ελαφρά ανοδική τάση, ενώ ο Δεκέμβριος σημειώνει πολύ μεγάλη πτώση και φτάνει στο -30,02%.

Η ποσοστιαία κατανομή του ισοζυγίου εγγραφών - διαγραφών για το έτος 2015 υπήρξε θετική τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο κατά 15,73%, 9,01%, 19,01%, 21,59% και 24,31%, αντίστοιχα. Η μεγαλύτερη αρνητική τιμή εμφανίζεται τον Αύγουστο με - 46,96%.

Από τον Απρίλιο του 2015 οι διαγραφές επιχειρήσεων ήταν περισσότερες από τις εγγραφές, ωστόσο καταγράφεται πτωτική πορεία τόσο στις εγγραφές όσο και στις διαγραφές, που κορυφώνεται τον Αύγουστο του 2015.

Από το σημείο αυτό σημειώνεται μια ραγδαία  άνοδος στον αριθμό εγγραφών (που διατηρείται μέχρι τον Νοέμβριο του ίδιου έτους). Το θετικό πρόσημο που εμφανίζεται πλέον (δηλαδή περισσότερες εγγραφές από διαγραφές) διατηρείται και τους επόμενους μήνες.

Για το διάστημα Απρίλιος - Αύγουστος 2016 παρατηρείται πτωτική τάση τόσο στις εγγραφές όσο και στις διαγραφές επιχειρήσεων. Παρ' όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαγραφές καταγράφουν μεγαλύτερη πτώση.

Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που σημειώνει την μικρότερη κίνηση τόσο σε εγγραφές όσο και σε διαγραφές και στα δύο έτη.

Συνοπτική ετήσια ανάλυση για το 2016 ανά κλάδο για το διάστημα Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2016.

Οι  κλάδοι που έχουν σημειώσει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγραφών, το 2016, είναι:

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1135

Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 607

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 606

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 367

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 351

Εκπαίδευση 294

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 160

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 154

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 135

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 125

Τέλος, παρατίθενται οι κλάδοι με το μεγαλύτερο αριθμό διαγραφών αθροιστικά για το δωδεκάμηνο  Ιανουάριος- Δεκέμβριος  2016:

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1202

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 498

Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 336

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 286

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 283

Εκπαίδευση 188

Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 127

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 124

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 115

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 107

Σημειώνεται ότι οι διαγραφές δεν συμπεριλαμβάνουν τις επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό καθεστώς λύσης ή εκκαθάρισης, οι οποίες υπέβαλαν μεν αίτηση διαγραφής αλλά η διαγραφή τους από το Μητρώο δεν έχει πραγματοποιηθεί επειδή δεν έχουν προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Σχόλια