Οικονομία

Κρήτη: Πώς θα δοθούν επιδοτήσεις σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται στην τελική ευθεία λίγο πριν την πολυαναμενόμενη προκήρυξη των νέων σχεδίων βελτίωσης που αφορούν στη στήριξη των επενδύσεων σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Αναμένεται  σε πρώτη φάση να δημοσιευτεί η προκήρυξη του Υπομέτρου 4.1. Το ύψος της επιδότησης θα ξεκινάει από το 50%, για όσους διαμένουν σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ειδικά μειονεκτήματα και χαρακτηρίζονται ως ορεινές η μειονεκτικές περιοχές και οι αγροκτηνοτρόφοι οι μελέτες των οποίων θα εγκριθούν, θα πάρουν 20% παραπάνω ενίσχυση αντί για το 10% που ίσχυε στην περασμένη προγραμματική περίοδο, ενώ η επιδότηση θα ανέρχεται μέχρι και στο 90% για Νέους Αγρότες και Ομάδες Παραγωγών.

Ενδεικτικά, ορισμένες από τις σημαντικότερες επιλέξιμες δαπάνες, για τις οποίες μπορούν να επιδοτηθούν οι παραγωγοί είναι: Ανέγερση, επέκταση, και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων. Αγορά γης. Αφορά σε ποσοστό έως 10 % του συνολικού κόστους της επένδυσης και για τις περιπτώσεις που  συμπεριλαμβάνονται εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις έως 15%.

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών(εξαιρείται η αγορά ζώων).

Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων. Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.

Γενικές Δαπάνες, όπως σύνταξη αίτησης, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση των αναγκαίων αδειοδοτήσεων.

Το μέγιστο ύψος των γεωργικών επενδύσεων για μεμονωμένους παραγωγούς μπορεί να  είναι έως  500.000 ευρώ.

Για Συλλογικές επενδύσεις και επενδύσεις Ομάδων Παραγωγών το ύψος της επένδυσης μπορεί να φτάσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι οι επαγγελματίες αγρότες, οι νέοι αγρότες και νομικά πρόσωπα με κύρια  την αγροτική δραστηριότητα.

Τα μελετητικά γραφεία αναλαμβάνουν την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής του κάθε ενδιαφερόμενου αγρότη καθώς και το συνολικό σχεδιασμό, μελέτη και υλοποίηση του

έργου.

Αναμένεται επίσης η προκήρυξη του υπομέτρου  4.2. για επενδύσεις στην Μεταποίηση, Εμπορία και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων(οινοποιεία, συσκευαστήρια κλπ).

Οι δικαιούχοι αυτού του υπομέτρου για εμπορία και μεταποίηση θα μπορούν να επιδοτηθούν για σχέδια βελτίωσης έως και 300.00 ευρώ με 40-75%.

Οι προϋποθέσεις για την επιλεξιμότητα των σχεδίων βελτίωσης αρχικά είναι η δήλωση καλλιέργειας ΟΣΔΕ που θα πρέπει να δίνει απόδοση πάνω από 8.000 ευρώ ετησίως, ο ενδιαφερόμενος να έχει ηλικία πάνω από 18 ετών, να μην είναι συνταξιούχος και οι επενδύσεις του να υλοποιηθούν μετά την υποβολή της αίτησης του.

Να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαικής Ένωσης, να μην έχει συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή, οι δε επενδύσεις του να είναι καινούργιες.

Προτεραιότητα για έγκριση θα δοθεί:

- Στους αιγοπροβατοτρόφους

- Στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών

- Στην παραγωγή ζωοτροφών

- Στις καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή

(σιτηρά, ζωοτροφές, όσπρια εκτός από φασόλια, ελαιώνες, καπνός, αμπελώνες, πολλά αρωματικά φυτά)

-Στις εκμεταλλεύσεις με απόδοση μεταξύ 8.000 και 25.000 ευρώ το στρέμμα

- Στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που φέρουν σήμανση

- Στην καινοτομία.

- Στην αύξηση παραγωγικότητας ανθρώπινης εργασίας, και

- Στην συμμετοχή σε κλάδους Περιφέρειας (όλες οι καλλιέργειες).

Ρεπορτάζ: Νίκος Πετάσης

Σχόλια