Οικονομία

Άνοιξαν αιτήσεις για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης οινάμπελων

Μέχρι τις 15 Μαΐου (από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη) θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους όσοι παραγωγοί του νομού Ηρακλείου ενδιαφέρονται και επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων για την περίοδο 2017-2018.

Μέχρι τις 15 Μαΐου (από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη) θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους όσοι παραγωγοί του νομού Ηρακλείου ενδιαφέρονται και επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων για την περίοδο 2017-2018.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου τους ενημερώνει ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην υπηρεσία (λεωφ. Νικ. Πλαστήρα 100, Ηράκλειο), για να μπορέσουν να ενταχθούν στο σχετικό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων ή τη δημιουργία νέων (εφόσον υπάρχουν δικαιώματα φύτευσης), με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα είναι η ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων με επαναφύτευση ή επανεμβολιασμό και η βελτίωση των τεχνικών διαχείρισής τους (υποστύλωση), εφόσον συνδέονται με τους στόχους του προγράμματος. Δεν καλύπτεται η ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής, δηλαδή η αναφύτευση μη παραγωγικών αμπελώνων.

Η ελάχιστη έκταση

Παρακάτω, στην ίδια ανακοίνωση ξεκαθαρίζεται ότι η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα ορίζεται στο ένα στρέμμα. Δεν είναι επιλέξιμοι για ένταξη στο πρόγραμμα παραγωγοί που έχουν ενταχθεί τις τελευταίες δύο περιόδους εφαρμογής (2015-16 και 2016-17) και αμπελοτεμάχια που έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση κατά τις 10 προηγούμενες οικονομικές περιόδους.

Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον 8 ετών από το οικονομικό έτος πληρωμής. Τονίζεται ότι τα αμπέλια με σουλτανίνα δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να μετατραπούν σε οινάμπελα.

Τέλος, γίνεται σαφές ότι η έγκριση και η ένταξη στο πρόγραμμα των επιλέξιμων αιτήσεων και εκτάσεων ακολουθεί την Υπουργική Απόφαση κατανομής των διαθέσιμων κονδυλίων του αρμόδιου υπουργείου.

Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται να κατατεθούν σε φωτοαντίγραφα από τους ενδιαφερόμενους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Τίτλος ιδιοκτησίας αμπελοτεμαχίου ή αμπελοτεμαχίων (συμβόλαιο ιδιοκτησίας, ενοικιαστήριο κ.λπ.) ή ελλείψει αυτού το έντυπο Ε9 2017, δήλωση αμπελοκαλλιέργειας και αεροφωτογραφίες (εκδίδονται από την υπηρεσία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης), έντυπο Ε1 ή εκκαθαριστικό της εφορίας, δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης έτους 2016 ή 2017, δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών (2015 και 2016) για όλα τα υφιστάμενα οινάμπελα του παραγωγού, αστυνομική ταυτότητα και 1η σελίδα βιβλιαρίου τράπεζας.

Στην ίδια ανακοίνωσή της η υπηρεσία καλεί τους ενδιαφερόμενους, για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, να επικοινωνούν με αρμόδιο γραφείο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο τηλέφωνο 2810/309.240.

ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

Ακόμα περιμένουν απάντηση...

Στο μεταξύ, ακόμα περιμένουν ΚΕΟΣΟΕ και υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας μας μια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο αίτημα για την αύξηση των εκτάσεων επιδοτούμενων φυτεύσεων οιναμπέλων. Μπορεί να έχει πάρει απανωτά «όχι» από την Κομισιόν για τη χρηματοδότηση νέων φυτεύσεων οινάμπελων στη χώρα μας, αλλά δεν το βάζει κάτω η ΚΕΟΣΟΕ και επιμένει στο ίδιο αίτημα, αφού το ενδιαφέρον των Ελλήνων παραγωγών να ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι τεράστιο.

Όπως δήλωσε πρόσφατα στην εφημερίδα μας ο διευθυντής της τριτοβάθμιας συνεταιριστικής οργάνωσης Παρασκευάς Κορδοπάτης, «έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2015 μια προσπάθεια, η οποία τώρα ουσιαστικά ολοκληρώνει τον κύκλο της, σχετικά με τη χρηματοδότηση των νέων αδειών φύτευσης, μιας και τα προγράμματα αναδιάρθρωσης του εθνικού μας φακέλου δεν μπορούν να διαθέσουν πάνω από 10 με 16 εκατομμύρια ευρώ.

»Στην αρχή η Κομισιόν απάντησε αρνητικά, ενώ δεν είχε οικονομικό πλαίσιο για να στηρίξει την απάντηση αυτή. Αλλά, δυστυχώς, τον προηγούμενο μήνα ψηφίστηκε μια οδηγία που απαγορεύσει τη χρηματοδότηση των αδειών φύτευσης από τα κράτη-μέλη. Μέχρι τότε, όμως, υπήρχε νομικό καθεστώς, όπου μπορούσαμε να το στηρίξουμε».

Κι ενώ η ΚΕΣΟΕ έστειλε μέσω του ελληνικού υπουργείου και επιστολή στον επίτροπο Γεωργίας, η Επιτροπή απάντησε αρνητικά για δεύτερη φορά. Σήμερα έχει αρχίσει και μια τρίτη προσπάθεια. Αυτή τη φορά, το αίτημα έχει κατατεθεί από τον Ηρακλειώτη ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, υπό τη μορφή γραπτής ερώτησης.

Μέχρι σήμερα η Κομισιόν δεν έχει απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Αν και αυτή η προσπάθεια ναυαγήσει, η ΚΕΟΣΟΕ θα προχωρήσει σε πρόταση χρηματοδότησης των φυτεύσεων, από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ρεπορτάζ: Χριστόφορος Παπαδάκης

Σχόλια