Οικονομία

Αυτές είναι οι προτεραιότητες ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. - ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π

Τις προτεραιότητες των συνεδριάσεων του ΚΥΣΟΙΠ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής) και του ΚΥΣΚΟΙΠ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής) των πρώτων μηνών του 2017 όρισε σε επιστολή που απέστειλε προς  τους αρμόδιους υπουργούς ο Γιάννης Δραγασάκης, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση της συνολικής επιβάρυνσης των ελεύθερων επαγγελματιών από εισφορές και φόρους, το Υπερταμείο, την ενέργεια και την πορεία των επιδοτήσεων προς επιχειρήσεις. 

Τις προτεραιότητες των συνεδριάσεων του ΚΥΣΟΙΠ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής) και του ΚΥΣΚΟΙΠ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής)  των πρώτων μηνών του 2017 όρισε σε επιστολή που απέστειλε προς  τους αρμόδιους υπουργούς ο Γιάννης Δραγασάκης, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση της συνολικής επιβάρυνσης των ελεύθερων επαγγελματιών από εισφορές και φόρους, το Υπερταμείο, την ενέργεια και την πορεία των επιδοτήσεων προς επιχειρήσεις. 

Η πρώτη συνεδρίαση του ΚΥΣΠΟΙΠ, είναι προγραμματισμένη για αύριο, Παρασκευή, με δύο βασικά θέματα, την  εθνική στρατηγική για τις δημόσιες συμβάσεις και  την θεσμοθέτηση δράσεων για την εντατικοποίηση και αποτελεσματικότητα των ελέγχων της αγοράς.

Αναλυτικά  για το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. προγραμματίζεται η συζήτηση των εξής θεμάτων:

- Εθνική στρατηγική για τις δημόσιες συμβάσεις


- Θεσμοθέτηση δράσεων για την εντατικοποίηση και αποτελεσματικότητα των ελέγχων της αγοράς


- Αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικών με τη συνολική επιβάρυνση των ελεύθερων επαγγελματιών σε επίπεδο εισφορών και φορολογίας


- Παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδύσεων των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων και ενεργοποίηση του νέου αναπτυξιακού νόμου


- Πορεία υλοποίησης των έργων στις υποδομές


- Αναπτυξιακό Υπόδειγμα και Αναπτυξιακή Στρατηγική


- Θέματα πολιτικής για την ποντοπόρο ναυτιλία


- Ενεργειακός σχεδιασμός


- Ψηφιακή πολιτική


- Πολιτική για τις τηλεπικοινωνίες


- Διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές που επιφέρει η συγκρότηση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας στη λειτουργία του κράτους


- Ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος


- Μικροπιστώσεις


- Πολιτική για τα τυχερά παιχνίδια


- Παράλληλο και εναλλακτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα


 
Επίσης για το ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. προγραμματίζεται η συζήτηση των εξής θεμάτων:

- Τοπικές και περιφερειακές δομές κοινωνικού κράτους

- Οικονομικά του κοινωνικού κράτους: βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προκλήσεις


- Ομαλή Μετάβαση και Λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α.


- Στρατηγική για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό πρόβλημα


- Στρατηγική για την επιστημονική έρευνα


- Πολιτική φαρμάκου


- Πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας


- Πολιτική για την υποστήριξη ατόμων που είναι στο αυτιστικό φάσμα


- Πολιτική για την καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας


- Προώθηση του μαζικού αθλητισμού


- Ζητήματα ισότητας των φύλων


- Πολιτική για την οικογένεια και το παιδί


- Ανάπτυξη και πολιτιστική κληρονομιά.

Σχόλια