Οικονομία

24,8 εκατ. ευρώ για τους νέους αγρότες στην Κρήτη

Την παράταση οριστικοποίησης-κατάθεσης αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Την παράταση οριστικοποίησης-κατάθεσης αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό σε ολόκληρη τη χώρα της τάξεως των 241 εκατομμυρίων ευρώ (24.800.000 ευρώ στην Κρήτη), ανακοίνωσε χθες η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης.

Η παράταση λήγει τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και στις 30 Ιανουαρίου αν η προσκόμιση του φακέλου τού ενδιαφερόμενου αγρότη γίνει σε έντυπη μορφή, στις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε περιοχές όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική, δηλαδή στο σύνολο της χώρας, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Η οικονομική ενίσχυση κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις: η 1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η 2η δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη, με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων. Το ποσό στήριξης δε συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη.

Οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" (Υπομέτρο 6.1) αφορά στην παροχή κατ' αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Συμμετοχή: Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση και στην Υπουργική Απόφαση.

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Οι υποψήφιοι, από κοινού με την αίτηση και τα δικαιολογητικά, υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο πρέπει να περιγράφει ρεαλιστικά τις ενέργειες για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης σε σχέση με την αρχική κατάσταση μέσω διατύπωσης σχετικών δεσμευτικών ποσοτικών ή ποιοτικών στόχων για την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης.

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο συντάσσεται από σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας, έχει ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη, περιλαμβάνει δεσμευτικούς ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους που χαρακτηρίζονται από ελάχιστα αποδεκτά κατώφλια (όρια) με χρονικές προθεσμίες, κ.ά.

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη βαθμολόγηση γενικών κριτηρίων αξιολόγησης για το πρόγραμμα και επιμέρους συγκεκριμένων κριτηρίων ανά περιφέρεια εγκατάστασης.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του Υπομέτρου 6.1. παρέχονται στα τηλέφωνα: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, τηλ. 2810/309.301-303 & 2810/309.223, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Ηρακλείου, τηλ. 2810/309.225 και 2810/309.229, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Λασιθίου, τηλ. 28413/40.514 και 28423/41.310, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Ρεθύμνου, τηλ. 28313/43.810 και 28313/43.807, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Χανίων, τηλ. 28213/46.530 και 28213/46.532, καθώς και στις ιστοσελίδες:

- Της Περιφέρειας Κρήτης http://www.crete.gov.gr/ (Δράσεις/Πρωτογενής Τομέας/Προγράμματα/Φάκελος: Νέοι Γεωργοί).

- Του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) http://www.agrotikianaptixi.gr και http://www.minagric.gr.

Ρεπορτάζ: Χριστόφορος Παπαδάκης

Σχόλια