Οικονομία

Δεν πρόκειται να πέσει η ανεργία μέσα στα επόμενα 20 χρόνια

Ενόσω περιμένουμε την ανάπτυξη, η ΓΣΕΕ κάνει μια εκτίμηση σοκαριστική: Η ανεργία δεν πρόκειται να πέσει μέσα στα επόμενα 20 χρόνια.

Η εν λόγω εκτίμηση περιλαμβάνεται στην Ενδιάμεση Έκθεση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση το 2016. Στην έκθεση αναλύονται οι επιπτώσεις της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και υποστηρίζεται ότι αυτή έχει επιφέρει δραματικές επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, στην απασχόληση, στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και στην κοινωνική συνοχή.

Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δείχνουν ότι το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο του 2016 διαμορφώθηκε στο 23,4%, έναντι 24,9% τον Ιούνιο του 2015. Το σύνολο των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.674.957 άτομα, ενώ οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.124.541 και ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός σε 3.249.057 άτομα. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 61.612 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2015 (αύξηση 1,7%), οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 73.477 άτομα (μείωση 6,1%), ενώ οι οικονομικά μη ενεργοί μειώθηκαν κατά 27.342 (μείωση 0,8%).

Εξετάζοντας τα ποσοστά ανεργίας για την ίδια περίοδο σε περιφερειακό επίπεδο, συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα μεγέθη της απασχόλησης και της ανεργίας κατά το 2016 συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό την τάση οριακής βελτίωσης που ξεκίνησε το 2014 και συνεχίστηκε κατά το 2015. Πιο συγκεκριμένα, ο ρυθμός μείωσης της ανεργίας παραμένει σταθερός περίπου στο 6% κατ' έτος.

Με βάση αυτό το γεγονός, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ εκτιμά (δεδομένων των δημογραφικών και άλλων παραμέτρων) πως η αποκλιμάκωση της ανεργίας σε ποσοστά αντίστοιχα με αυτά του 2008 θα χρειαστεί περίπου 20 χρόνια. Αυτά, για να ξέρουμε πού βαδίζουμε...

ΕΣΤ

Σχόλια