Οικονομία

Στοπ στην αδήλωτη εργασία, πώς καταπολεμάται η παραβατικότητα

Τις θέσεις και τις προτάσεις της για την ουσιαστική καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας παρουσίασε εκ νέου η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ).

Τις θέσεις και τις προτάσεις της για την ουσιαστική καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας παρουσίασε εκ νέου η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) κατά τη διαδικασία της τριμερούς επικύρωσης του Οδικού Χάρτη για την αδήλωτη εργασία, που εκπονήθηκε με την τεχνική βοήθεια της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO).

Η ΓΣΕΕ κατέστησε σαφές ότι η επικύρωση του Οδικού Χάρτη από αυτήν γίνεται ως προς τα δύο βασικά του σημεία: Πρώτον, την άμεση συγκρότηση του συντονιστικού οργάνου για την αδήλωτη εργασία με ισότιμη συμμετοχή των τριών μερών (κράτους, εργαζομένων και εργοδοτών) και τη διασφάλιση της λειτουργίας του με συνέχεια και συνέπεια.

Το όργανο αυτό, όπως τονίζει η ΓΣΕΕ, θα έχει την ευθύνη, ύστερα από αξιολόγηση στοιχείων, για τη χάραξη και την παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Και δεύτερον, την ανάγκη διαλειτουργικότητας των δημόσιων βάσεων δεδομένων όλων των συναρμόδιων υπουργείων, τα οποία περιέχουν στοιχεία έγκαιρης διάγνωσης της έκτασης του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας και μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματική της καταπολέμηση.

Στο παραπάνω πλαίσιο τονίστηκε εκ νέου ρητά ότι η εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της μερικά/ψευδώς δηλωμένης εργασίας οφείλει να στηρίζεται στην αποδοχή και προώθηση ως κυρίαρχου του μοντέλου της πλήρους και σταθερής εργασίας, στο πλαίσιο σαφούς και στοχευμένης πολιτικής βούλησης.

Κρίσιμη για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, αλλά και γενικότερα της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, είναι η άμεση αποκατάσταση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων, της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ και της επέκτασης των κλαδικών/ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ, όπως και η κατάργηση των μνημονιακών διατάξεων προώθησης της ευελιξίας και της επισφάλειας στις ατομικές συμβάσεις, αλλά και τις θέσεις εργασίας.

Η ΓΣΕΕ σημειώνει παράλληλα πως η περαιτέρω απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και η υποβάθμιση των κοινωνικών δικαιωμάτων, πόσω μάλλον στο περιθώριο ενός προγράμματος καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, όχι μόνο δε διασφαλίζουν την απαιτούμενη προληπτική λειτουργία μιας δέσμης χρήσιμων, αναμφίβολα, κινήτρων για την πάταξη του φαινομένου, αλλά αντιθέτως λειτουργεί ενθαρρυντικά για την επινόηση και εφαρμογή κάθε λογής παραβατικών συμπεριφορών σε εργασιακό και φορολογικό επίπεδο.

Όλα τα παραπάνω εκτέθηκαν αναλυτικά από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα της ΓΣΕΕ στην τριμερή διαδικασία για την αδήλωτη εργασία, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες υπό την αιγίδα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Τι προτείνει: Έτσι θα μπει τέλος στη "μαύρη" εργασία

Στο βασικό πλαίσιο των θέσεων/προτάσεών της για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της μερικά/ψευδώς δηλωμένης εργασίας, η ΓΣΕΕ αναφέρει ότι αναγκαία, μεταξύ άλλων, είναι τα εξής: η ενίσχυση και αναβάθμιση του ΣΕΠΕ πανελλαδικά σε επίπεδο ανθρωπίνων και υλικοτεχνικών πόρων, με σκοπό τη θωράκιση της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας του.

Η σύσταση ειδικής ομάδας κοινωνικών και τεχνικών επιθεωρητών με δυνατότητα άμεσων ελέγχων. Η αξιοποίηση της τεχνικής βοήθειας από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, υπό το φως των προβλέψεων και εγγυήσεων της ΔΣΕ 81 (1947).

Η στελέχωση του ΣΕΠΕ με επιπλέον διοικητικό προσωπικό, ώστε να αποφορτιστούν οι κοινωνικοί και τεχνικοί επιθεωρητές από τη γραφειοκρατική εργασία και να μπορούν να εκτελούν απερίσπαστοι το ελεγκτικό τους έργο.

Η ενίσχυση των μικτών κλιμακίων ελέγχου. Η διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και υπουργείων, που περιέχουν στοιχεία ικανά να επικουρήσουν τον έλεγχο της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας (π.χ. υπουργείο Εργασίας - ΣΕΠΕ/ΙΚΑ, υπουργείο Οικονομικών - Εφορίες, υπουργείο Ανάπτυξης - ΓΕΜΗ κ.λπ.).

Η πρόσβαση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους σε δεδομένα των πληροφοριακών συστημάτων εργασίας και ασφάλισης.

Η θεσμοθέτηση εργατικής συμμετοχής και στους ελέγχους του ΙΚΑ. Η αξιολόγηση (επιμέρους και κοινή) των συστημάτων προστίμων και εν γένει ποινών για τις παραβιάσεις της εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας και η λήψη μέτρων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της προστασίας της εργασίας.

Η εξέταση παράλληλων ή εναλλακτικών μέσων και τρόπων συμμόρφωσης των εργοδοτών με τις νόμιμες, αλλά και πραγματικές ανάγκες απασχόλησης στις επιχειρήσεις τους, όπως π.χ. υποχρέωση απασχόλησης (και συνακόλουθα ασφάλισης) του αδήλωτου εργαζόμενου στην ειδικότητα που πρέπει και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς τη δυνατότητα απόλυσης.

Η επανεξέταση της αποτελεσματικότητας του θεσμού της κάρτας εργασίας, στη βάση τόσο των τεχνολογικών εξελίξεων και δυνατοτήτων, όσο και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων.

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει παράλληλα τη σημαντικότητα να μην υπάρχει κύρωση σε βάρος των εργαζομένων κατά τη διαπίστωση παραβατικών πρακτικών των εργοδοτών, αλλά αντίθετα να δοθεί ρητή απαγόρευση των εργολαβικών αναθέσεων για την παροχή εργασίας απαραίτητης για τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Ακόμη τονίζει πως ειδικό κεφάλαιο αποτελούν τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, για τα οποία έχει θέσει επανειλημμένα τις θέσεις της.

Ρεπορτάζ: Μαρία Αντωνογιαννάκη

Σχόλια