Οικονομία

Τέλος χαρτοσήμου 3,6% στα πολυτεκνικά επιδόματα

Μόνο το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων απαλλάσσεται από κάθε φόρο, ενώ το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον εισφοράς ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου, δηλαδή με συνολική παρακράτηση 3,6%.

Μόνο το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων απαλλάσσεται από κάθε φόρο, ενώ το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον εισφοράς ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου, δηλαδή με συνολική παρακράτηση 3,6%.

Αυτό αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδης σε έγγραφο που έστειλε στη Βουλή και στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αφορμή ερώτηση βουλευτών της Ν.Δ.

 Όπως σημειώνεται στο έγγραφο, «με βάση τη γνωμοδότηση 270/2002 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι διατάξεις της από 21/12/2001 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 288 Α'), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2990/2002 (ΦΕΚ 30 Α'), με τις οποίες καταργήθηκε το τέλος χαρτοσήμου των περιγραφόμενων σε αυτή αποδείξεων, δεν αφορά τις αποδείξεις καταβολής του πολυτεκνικού επιδόματος, του επιδόματος τρίτου παιδιού και της ισόβιας σύνταξης, που χορηγούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α').

 Όσον αφορά το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, το οποίο θεσπίστηκε με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ 2, της παρ. ΙΑ, του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α'), προβλέπεται ρητά ότι απαλλάσσεται από κάθε φόρο, συνεπώς απαλλάσσεται και από τέλος χαρτοσήμου».

Σχόλια