Οικονομία

Με επιστολή τους ζητούν παράταση για τον Αναπτυξιακό Νόμο

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο ζητάει με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργο Σταθάκη, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Μανώλης Αλιφιεράκης.

Ο κ. Αλιφιεράκης επισημαίνει παράλληλα πόσο αναγκαία και απαραίτητη είναι η αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού σε αυτόν τον πρώτο κύκλο για τα καθεστώτα που προβλέπουν επιχορήγηση ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Όπως επισημαίνει, ειδική μέριμνα πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση ξενοδοχείων και συναφών τουριστικών μονάδων, τόσο σε επίπεδο επιλεξιμότητας όσο και σε επίπεδο επενδυτικών δαπανών. Επίσης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου προτείνει να επαναπροσδιοριστεί το άρθρο 12 (ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων - για τα καθεστώτα "Γενική Επιχειρηματικότητα" και "Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ"), ώστε να αποσαφηνιστεί ξεκάθαρα ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται και ποιες δαπάνες ενισχύονται. Ο κ. Αλιφιεράκης καλεί τον υπουργό να μεριμνήσει για να γίνει απολύτως σαφής ο χρόνος κατά τον οποίο θα επαναπροκηρυχθούν τα εν λόγω καθεστώτα.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, «στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης για τα σχέδια αποφάσεων της επικείμενης προκήρυξης των τεσσάρων βασικών καθεστώτων Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 ("Γενική επιχειρηματικότητα", "Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού", "Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ" και "Επενδύσεις μείζονος μεγέθους"), έχουμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα: Καταρχήν επί της διαδικασίας, οφείλουμε να τονίσουμε ότι είναι σκόπιμο να ακούγονται πραγματικά οι απόψεις των φορέων, που, αν μη τι άλλο, εκπροσωπούν το σύνολο των ενδιαφερομένων και κινούνται με γνώμονα το συμφέρον της επιχειρηματικότητας. Η "ταχύτητα" της εν λόγω δημόσιας διαβούλευσης (διάρκειας τεσσάρων μόλις ημερών) είναι, νομίζουμε, ελάχιστη για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η εφαρμογή του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (που είχε να ισχύσει στη χώρα από τον Απρίλιο του 2014), και σε μια τόσο κρίσιμη οικονομική συγκυρία».

Ο ίδιος προσθέτει πως «αντίστοιχη "σπουδή" επισημαίνουμε στους χρόνους υποβολής, όπου για τα καθεστώτα "Γενική Επιχειρηματικότητα" και "Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ" η προθεσμία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2016, δηλαδή ενάμιση μήνα μετά την έναρξη υποβολών αιτήσεων. Όμως τα δύο αυτά καθεστώτα (κατά την άποψή μας) θα έχουν και τη μεγαλύτερη ζήτηση από την αγορά και θα υπάρχει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον από επιχειρήσεις να συμμετάσχουν, οπότε με βάση τα παραπάνω κρίνεται επιτακτικό να δοθεί επιπλέον χρόνος κατά δύο μήνες».

Με βάση μάλιστα ότι ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2016 των καθεστώτων που αφορούν στα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης δεν ξεπερνά τα 170.000.000 (70 εκατ. από το καθεστώς "Γενικής Επιχειρηματικότητας" και 100 εκατ. από το καθεστώς "Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ"), όπως σημειώνει στην επιστολή του ο κ. Αλιφιεράκης, θεωρείται ότι «είναι μικρός για να υπάρξει μια παρέμβαση με ουσιαστικά αποτελέσματα» και πως, σύμφωνα με την εκτίμησή τους, ότι θα υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον για μεγαλύτερα σχέδια, υψηλού προϋπολογισμού, τα οποία δεν κάλυπταν οι προκηρύξεις του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), που άνοιξαν μέσα στο 2016, κρίνεται σκόπιμο να αυξηθεί αυτό το ποσό.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Στήριξη στις τουριστικές επενδύσεις

Ειδική βαρύτητα για τις επενδύσεις στη χώρα μας και ειδικά στις νησιωτικές περιοχές, όπως τονίζει συνεχίζοντας στην επιστολή του ο κ. Αλιφιεράκης, έχουν οι επενδύσεις στον τουρισμό, που όπως είναι γνωστό σήμερα αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Όμως, όπως αποτυπώνεται στα υπό διαβούλευση καθεστώτα, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, δεν ενισχύονται επί της ουσίας σχέδια ξενοδοχείων και συναφών τουριστικών μονάδων, όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, φέρνοντας μάλιστα ως παράδειγμα πως «στις επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων και δεδομένου ότι οι κατασκευαστικές δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 60% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων, είναι δύσκολο να υλοποιηθεί μια επένδυση λ.χ. σε ξενοδοχείο, όπου το κατασκευαστικό κόστος αποτελεί κύριο κομμάτι της επένδυσης. Ή εναλλακτικά στο άρθρο 12 ("Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων") μόνη περίπτωση ενός ξενοδοχείου να ενισχυθεί είναι να έχει αύξηση στην απασχόλησή του σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία».

Κλείνοντας την επιστολή του, ο κ. Αλιφιεράκης αναφέρει πως «στο άρθρο 12 των δύο παραπάνω καθεστώτων, όπου αναφέρονται οι "Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων", υπάρχει αναγκαιότητα αποσαφήνισης για το ποιες επιχειρήσεις και τι δαπάνες ενισχύονται. Π.χ. στο άρθρο 12 ορίζονται ως εξωστρεφείς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αύξησαν την εξωστρέφειά τους, δηλαδή το λόγο αξίας των εξαγωγών τους προς τον κύκλο εργασιών τους, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία, πριν την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

Με άλλα λόγια, μια επιχείρηση, η οποία έχει εξαγωγές την τελευταία τριετία πάνω από το 90% του κύκλου εργασιών της, αλλά παραμένει σταθερό (ή το αυξάνει κατά μία λ.χ. μονάδα), δε θεωρείται εξωστρεφής για τις ανάγκες του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Προτείνουμε να επαναπροσδιοριστεί το άρθρο».

Ο ίδιος επισημαίνει, τέλος, πως πρέπει να γίνει απολύτως σαφής ο χρόνος κατά τον οποίο θα επαναπροκηρυχθούν τα εν λόγω καθεστώτα.

Ρεπορτάζ: Μαρία Αντωνογιαννάκη

Σχόλια