Οικονομία

Υψηλές θερμοκρασίες και ακατάλληλο νερό καταστρέφουν τα κηπευτικά

Η νέα καλλιεργητική περίοδος των πρώιμων κηπευτικών συνεχίζεται στην Ιεράπετρα, την Ψαρή Φοράδα, τον Κουτσουρά και το Γούδουρα, με τις χειμερινές φυτεύσεις ντομάτας και αγγουριού, παρότι οι θερμοκρασίες μέχρι σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με τις συνήθεις χαμηλές φθινοπωρινές θερμοκρασίες.

Η νέα καλλιεργητική περίοδος των πρώιμων κηπευτικών συνεχίζεται στην Ιεράπετρα, την Ψαρή Φοράδα, τον Κουτσουρά και το Γούδουρα, με τις χειμερινές φυτεύσεις ντομάτας και αγγουριού, παρότι οι θερμοκρασίες μέχρι σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με τις συνήθεις χαμηλές φθινοπωρινές θερμοκρασίες.

Πολλά είναι και φέτος τα προβλήματα τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί στη νοτιοανατολική Κρήτη.

Για να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καλλιέργειές τους εξαιτίας των συνεχιζόμενων υψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού, αλλά και της υψηλής αλατότητας του αρδευτικού νερού, λόγω της συνεχιζόμενης ανομβρίας, υποχρεώνονται να χρησιμοποιήσουν μέσα και τεχνικές που ανεβάζουν σημαντικά το ήδη υψηλό κόστος παραγωγής.

Εκτός από αυτά τα προβλήματα, εφιάλτης τούς έχει γίνει η υπερφορολόγηση, αλλά και οι πιθανές νέες απεργίες των ναυτεργατών, που θα οδηγήσουν και πάλι στο κλείσιμο των εμπορικών δρόμων. Στα χρονίζοντα άλυτα προβλήματα των παραγωγών συγκαταλέγονται ακόμη οι χαμηλές τιμές διάθεσης των αγροτικών προϊόντων, η υποκατανάλωση και το υψηλό κόστος των αγροτικών εφοδίων.

«Στις επισκέψεις που κάνουμε καθημερινά στα θερμοκήπια των παραγωγών μας, όλοι οι γεωπόνοι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όλα εκείνα τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της υψηλής αλατότητας του αρδευτικού νερού στο φράγμα των Μπραμιανών, το οποίο έχει επηρεάσει τις φυτεύσεις της πιπεριάς και θα επηρεάσει και εκείνες του αγγουριού. Διαπιστώνουμε ακόμη ότι έχει εμφανιστεί ξανά η ίωση του θρίπα, ενώ έχουμε και έξαρση στον αλευρώδη, λόγω της παρατεταμένης καλοκαιρίας και λόγω του ότι ερχόμαστε από έναν ήπιο χειμώνα», μας είπε η γεωπόνος κ. Αλεξία Κανακάρη.

Οι φυτεύσεις της πιπεριάς και της ντομάτας ξεκίνησαν από τα τέλη Αυγούστου και κορυφώθηκαν για τις μεσοπρώιμες φυτεύσεις στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα συνεχιστούν οι φυτεύσεις του αγγουριού και της χειμερινής ντομάτας.

«Μέχρι στιγμής σε όλες τις καλλιέργειες τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί μας είναι τα αναμενόμενα. Είναι τα προβλήματα εκείνα που έχουν σχέση με τις υψηλές θερμοκρασίες και την υψηλή αλατότητα του αρδευτικού νερού, που προκαλούν μειωμένη καρπόδεση των ανθών και υποχρεώνουν τον παραγωγό σε πρόσθετες δαπάνες, για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα. Κάτι άλλο ασυνήθιστο δεν έχει πέσει στη δική μου αντίληψη. Εκτιμώ όμως ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε μέχρι στιγμής δεν είναι ανυπέρβλητα και θα μειωθούν στο ελάχιστο μόλις κρυώσει ο καιρός και πέσουν οι πρώτες βροχές στον τόπο μας», πρόσθεσε ο γεωπόνος κ. Γρηγόρης Δαμουλάκης.

Το 45% έχει φυτευτεί με ντομάτες

Η γεωγραφική ενότητα των πρώιμων κηπευτικών, που ξεκινά από τη νότια Βιάννο Ηρακλείου, συνεχίζει στον εύφορο κάμπο της Ιεράπετρας και καταλήγει στον Κουτσουρά και στο Γούδουρα Λασιθίου, ξεπερνά σήμερα τα 16.000 στρέμματα θερμοκηπιακών καλλιεργειών, αν υπολογίσει κανείς και τις νέες κατασκευές του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΕΑΣ Ιεράπετρας από τις δηλώσεις καλλιέργειας ΟΣΔΕ, το 42-45% αυτών των εκτάσεων έχει φυτευτεί ή θα φυτευτεί με ντομάτα. Το 22-23% θα φυτευτεί με αγγούρια, το 20% με πιπεριές, το 5% με μελιτζάνες και τα υπόλοιπα κολοκύθια, λουλούδια και μπανάνες.

Σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, δε διαπιστώνονται φοβερές αλλαγές στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών.

Η πλειονότητα των παραγωγών έχει μάθει μια καλλιέργεια την οποία συνεχίζει κλασικά, ενώ ένα μικρό ποσοστό ρισκάρει να δοκιμάσει κάθε χρόνο κάτι διαφορετικό, ρίχνοντας "ζαριές" και ελπίζοντας ότι την επόμενη φορά θα βγάλει τις "εξάρες"...

ρεπορτάζ: Νίκος Πετάσης

Σχόλια