Οικονομία

Ζητούν ευνοϊκή ρύθμιση για τιμολόγια επί capital control

Την παρέμβαση του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γιώργου Σταθάκη, για ευνοϊκή ρύθμιση αναφορικά με τα τιμολόγια των επαγγελματιών που εκδόθηκαν στη διάρκεια της τραπεζικής αργίας (capital controls), ζητά σε επιστολή του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανόλης Αλιφιεράκης.

Την παρέμβαση του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γιώργου Σταθάκη, για ευνοϊκή ρύθμιση αναφορικά με τα τιμολόγια των επαγγελματιών που εκδόθηκαν στη διάρκεια της τραπεζικής αργίας (capital controls), ζητά σε επιστολή του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανόλης Αλιφιεράκης.

Με τη βεβαιότητα ότι ο υπουργός θα ανταποκριθεί θετικά στις επισημάνσεις και στις προτάσεις του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο κ. Αλιφιεράκης σημειώνει ότι, κατά τη συνήθη επιχειρηματική πρακτική και λόγω του πανικού που επικράτησε εκείνη την περίοδο, πολλά τιμολόγια εξοφλήθηκαν με μετρητά, με συνέπεια να μην αναγνωρίζονται ως φορολογικά εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου καλεί τον κ. Σταθάκη να παρέμβει ώστε να επεκταθεί η ευνοϊκή ρύθμιση για το σύνολο των τιμολογίων που εκδόθηκαν σε όλη τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας και εξοφλήθηκαν χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, καθώς και για όλα τα τιμολόγια που εκδόθηκαν μετά την τραπεζική αργία, αλλά προπληρώθηκαν μερικώς ή ολικώς βάσει συμβολαίου στη διάρκεια της τραπεζικής αργίας.

Αναλυτικότερα στην επιστολή του ο κ. Αλιφιεράκης αναφέρει: «Όπως σίγουρα θα γνωρίζετε, κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας (bank holiday), η οποία ορίστηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 και παρατάθηκε με την υπ' αριθμό ΓΔΟΠ 0000989 ΕΞ 2015/16-7-2015 πράξη έως και 19 Ιουλίου 2015, υπήρξαν σοβαρά προβλήματα και στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς.

Από την πρώτη στιγμή όλες οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν με μετρητά, μιας και διαμορφώθηκαν συνθήκες κατά τις οποίες οι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών απαίτησαν την άμεση πληρωμή αυτών μετρητοίς. Ειδικά στον τουριστικό κλάδο δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα στην τροφοδοσία τροφίμων και αναλώσιμων υλικών, αφού η περίοδος της τραπεζικής αργίας συνέπεσε με την υψηλή τουριστική περίοδο.

Σχετικά με την αναγνώριση των δαπανών κατά το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας εκδόθηκε η εγκύκλιος ΠΟΛ.1143/15, η οποία ανέφερε ότι "οι δαπάνες που αφορούν σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών και εξοφλούνται κατά το χρονικό διάστημα από 28 Ιουνίου και έως τη λήξη της προβλεπόμενης από την ΠΝΠ τραπεζικής αργίας (τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας - ΦΕΚ 65Α'/28-6-2015), χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περ. β' του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για την εξόφληση τιμολογίων και γενικά στοιχείων που είχαν εκδοθεί ως και την 28η/6/2015". Στη συνέχεια και λόγω της παράτασης της τραπεζικής αργίας εκδόθηκε η ΠΟΛ 1153/15-7-2016, βάσει της οποίας "τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ 1143/3-7-2015 εγκύκλιο σχετικά με την έκπτωση των δαπανών που αφορούν σε αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών και εξοφλούνται στη διάρκεια της προβλεπόμενης από την ΠΝΠ τραπεζικής αργίας, χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, κατά παρέκκλιση της περ. β του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013, ισχύουν και κατά το χρονικό διάστημα μεταγενέστερης παράτασης της διάρκειας της αργίας αυτής"».

Οι προτάσεις

Με βάση τα παραπάνω, όπως τονίζει ο κ. Αλιφιεράκης, κρίνεται σκόπιμο να επεκταθεί η ευνοϊκή ρύθμιση: α) σε όλα τα τιμολόγια που εκδόθηκαν σε όλη τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας και εξοφλήθηκαν χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (αυτό εξάλλου είναι και το πνεύμα της ΠΟΛ 1153/15) και β) σε όλα τα τιμολόγια που εκδόθηκαν μετά την τραπεζική αργία, αλλά προπληρώθηκαν μερικώς ή ολικώς βάσει συμβολαίου στη διάρκεια της τραπεζικής αργίας.

Και ο κ. Αλιφιεράκης καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι «η εξόφληση τιμολογίων μεγάλου ποσού με μετρητά στο διάστημα της τραπεζικής αργίας ούτως ή άλλως θα αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου και επαλήθευσης από άλλα στοιχεία και δεδομένα, για αυτό και πιστεύουμε ότι μια τέτοια ρύθμιση μόνο ευεργετικές επιπτώσεις θα είχε στην αγορά».

Ρεπορτάζ: Μαρία Αντωνογιαννάκη

Σχόλια