Οικονομία

Φιλόδοξα σχέδια για αλλαγή σελίδας από τους συνεταιριστές

Να συμμετάσχουν στην ιδρυτική συνέλευση μιας νέας ΠΑΣΕΓΕΣ καλούν για σήμερα το πρωί στην Αθήνα τους εκλεγμένους στην οργάνωση αντιπροσώπους των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Να συμμετάσχουν στην ιδρυτική συνέλευση μιας νέας ΠΑΣΕΓΕΣ καλούν για σήμερα το πρωί στην Αθήνα τους εκλεγμένους στην οργάνωση αντιπροσώπους των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, πρόκειται για τη σύσταση του νέου θεσμικού οργάνου της ανώτατης ιδεολογικής και συντονιστικής οργάνωσης των αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας.

Η ιδρυτική συνέλευση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11:30 το πρωί στο ξενοδοχείο "President" (λ. Κηφισίας 43, Αμπελόκηποι) και η αρχική πρωτοβουλία διευρύνθηκε σημαντικά, περιλαμβάνοντας σημαντικό αριθμό αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων από όλη τη χώρα, φιλοδοξώντας να συνεχίσει την ιστορική παράδοση των συνεταιριστών που κατέστησαν την ύπαρξη της οργάνωσης αυτής, για τον ελληνικό συνεταιριστικό χώρο, αναγκαία συνθήκη.

Όπως αναφέρει στην ηλεκτρονική της σελίδα η ΠΑΣΕΓΕΣ, «ήδη έχει σταλεί στις συνεταιριστικές οργανώσεις σχέδιο καταστατικού του νέου φορέα - ο οποίος θα αποτελεί Ομοσπονδία των αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας και των Ενώσεών τους - το οποίο συνοδεύεται από ένα πρόγραμμα εργασίας, που πρέπει να αποτελέσει τη βάση συζήτησης για τη σύστασή του, καθώς και σχέδιο αποφάσεως των αρμόδιων οργάνων για τον ορισμό εκπροσώπων που θα υπογράψουν το καταστατικό της εν λόγω Ομοσπονδίας.

Σημειώνεται πως οι εκπρόσωποι που θα εκλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί και τη σφραγίδα της οργάνωσής τους».

Η πρόσκληση

Αναλυτικά, το κείμενο της πρόσκληση, που υπογράφεται από 14 προέδρους αγροτικών συνεταιρισμών και ενώσεών τους, έχει ως εξής:

«Αγαπητοί συνεταιριστές,

Οι υπογράφοντες την παρούσα πρόσκληση πρόεδροι αγροτικών συνεταιρισμών και ενώσεών τους, εκπροσωπώντας ένα σημαντικό αριθμό Αγροτικών Συνεταιρισμών (Α.Σ.), Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ) και Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων (ΚΕΣΕ), θεωρήσαμε επιβεβλημένο, λόγω της ιστορικής στιγμής, να λάβουμε την πρωτοβουλία για τη σύσταση του νέου θεσμικού οργάνου της ανώτατης ιδεολογικής και συντονιστικής οργάνωσης των αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας, συνεχίζοντας την ιστορική παράδοση των συνεταιριστών εκείνων που κατέστησαν την ύπαρξη της οργάνωσης αυτής για τον ελληνικό συνεταιριστικό χώρο αναγκαία συνθήκη.

» Ο νέος φορέας, ο οποίος αποτελεί Ομοσπονδία των αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας και των Ενώσεών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής συνεταιριστικής νομοθεσίας (Ν. 4384/2016), θα είναι η γνήσια έκφραση των διεθνών συνεταιριστικών αρχών και αξιών.

» Κύριος σκοπός του είναι η παροχή κάθε είδους βοήθειας, για την υποστήριξη των συμφερόντων των αγροτικών συνεταιρισμών και για την ανάπτυξή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η επιβίωσή τους μέσα σε ένα συνεχώς διογκούμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθώς και η εθνική και διεθνής εκπροσώπηση αυτών.

Βασική επιδίωξη θα πρέπει να είναι η προστασία των αγροτικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων από ανταγωνιστικά προς το συνεταιριστικό θεσμό συμφέροντα, από κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες προσβλέπουν στο επιχειρηματικό κέρδος και όχι στην εξυπηρέτηση του αγρότη συνεταιριστή.

Άλλωστε, αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά μιας συνεταιριστικής επιχείρησης από τις ανταγωνίστριές της εμπορικές εταιρείες.

Για τους λόγους αυτούς προχωρήσαμε στη σύνταξη ενός σχεδίου καταστατικού, το οποίο συνοδεύεται από ένα πρόγραμμα εργασίας, που πρέπει να αποτελέσει τη βάση συζήτησης για τη σύσταση του φορέα, τον οποίο οι συνεταιριστικές αγροτικές επιχειρήσεις και τα μέλη τους, αγρότες, καθώς και οι εργαζόμενοι στους συνεταιρισμούς έχουν ανάγκη».

«Εκφράστε θέσεις»

«Συνάδελφοι συνεταιριστές», συνεχίζει η ανακοίνωση, «αν έχετε τις ίδιες ανάγκες, οι οποίες μπορεί να εκφραστούν μέσω του προτεινόμενου εγχειρήματος, το οποίο θα αποτελέσει το ανώτατο εθνικό όργανο της αμιγούς συνεταιριστικής εκπροσώπησης, τον επίσημο συνομιλητή με το κράτος, τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς συνεταιριστικούς θεσμούς, για θέματα αποκλειστικά των αγροτικών συνεταιρισμών και των Ενώσεών τους, στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, παρακαλούμε να μας εκφράσετε τις θέσεις σας πάνω στο προτεινόμενο καταστατικό, ώστε όλοι ενωμένοι να συνεχίσουμε την ιστορική συνεταιριστική μας παράδοση, την οποία υπηρέτησαν εξέχουσες προσωπικότητες, όπως οι παλαιότεροι από εμάς θυμούνται και έχουν καταγραφεί στη συνεταιριστική ιστορία.

» Για το λόγο αυτό σας αποστέλλουμε σχέδιο καταστατικού της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιρισμών και των Ενώσεων Συνεργασίας τους, και σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ιδρυτική γενική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, στις 11:30 στο ξενοδοχείο "President" (λ. Κηφισίας 43, Αμπελόκηποι), με την παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, συνεταιριστικών ιδρυμάτων και οργανισμών και της πανεπιστημιακής κοινότητας.

» Στην ιδρυτική γενική συνέλευση θα αναγνωστεί το καταστατικό και θα εκφραστούν οι απόψεις όλων των συνεταιριστών, με απόλυτο σεβασμό στη δημοκρατική διαδικασία, η οποία αποτελεί το θεμέλιο λίθο του συνεταιρισμού, όπως ρητά διατυπώνεται στον ορισμό του.

Για λόγους διευκολύνσεώς σας αλλά και διασφαλίσεως της νομιμότητας, θα σας αποστείλουμε σχέδιο αποφάσεως του αρμόδιού σας οργάνου, με τον ορισμό του εκπροσώπου σας, για την υπογραφή του καταστατικού της Ομοσπονδίας.

» Η ιδρυτική γενική συνέλευση θα εκλέξει προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, με την ειδική εντολή να υποβάλει για έγκριση το καταστατικό της Ομοσπονδίας στο δικαστήριο και να διοικήσει την Ομοσπονδία μέχρι την άμεση σύγκληση της γενικής συνέλευσης των αντιπροσώπων των μελών της, όπως ορίζει ο νέος νόμος, για την εκλογή του οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων, που προβλέπει το καταστατικό, μετά την έγκρισή του από το δικαστήριο.

» Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στην ιδρυτική γενική συνέλευση θα σας διανεμηθεί το σχέδιο του καταστατικού αγροτικού συνεταιρισμού, προσαρμοσμένο στις διατάξεις του νέου νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς 4384/2016, το οποίο έχει συνταχθεί από τους νομικούς μας συμβούλους, προκειμένου να προσαρμόσετε τα καταστατικά σας στις διατάξεις του νέου αυτού νόμου, διότι η προθεσμία τροποποίησης των καταστατικών σας λήγει τον Απρίλιο του 2017.

"Η ισχύς εν τη ενώσει"».

Ρεπορτάζ: Χριστόφορος Παπαδάκης

Σχόλια