Οικονομία

Ίδρυση επιχείρησης σε μια μέρα

Μία ημέρα θα απαιτεί η ίδρυση επιχείρησης ως αποτέλεσμα της απλοποίησης, συντόμευσης και ενοποίησης διαδικασιών που προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση.

Την ίδρυση επιχείρησης σε μία ημέρα ως αποτέλεσμα της απλοποίησης, συντόμευσης και ενοποίησης διαδικασιών προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, σήμερα απαιτούνται κατά μέσο όρο 38 ημέρες για να ιδρυθεί μια επιχείρηση, ενώ βασική καινοτομία είναι η ενοποίηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα έχει άμεση πρόσβαση.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το σχέδιο νόμου σχετικά με «το νέο θεσμικό πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας», που περιορίζει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την έναρξη δραστηριοποίησης μιας επιχείρησης στις 3 ημέρες σε τρεις βασικούς κλάδους της οικονομίας (μεταποίηση τροφίμων και ποτών, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τουριστικά καταλύματα).

Η πλατφόρμα θα είναι συνδεδεμένη τόσο με το Taxis όσο και με τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα μπορεί να χορηγεί το σύνολο των σχετικών εγγραφών (κλειδάριθμο, ασφαλιστική βεβαίωση κλπ).

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πέραν της επιτάχυνσης της διαδικασίας, η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας περιορίζει σημαντικά το σχετικό κόστος (δωρεάν τον πρώτο χρόνο, 70% λιγότερο από τη μη ηλεκτρονική καταβολή στη συνέχεια).

Οι νομοθετικές διατάξεις θα ενταχθούν σε σχέδιο νόμου για τη λειτουργία των Επιμελητηρίων και θα έρθουν στη Βουλή τον επόμενο μήνα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί πλήρως το α' εξάμηνο του 2017.

Σχόλια