Οικονομία

Κομισιόν: Αδειάζει Αποστόλου για τις εξισωτικές κτηνοτρόφων

Την ευθύνη στις Ελληνικές αρχές για τις καθυστερήσεις στην πληρωμή των εξισωτικών αποζημιώσεων του 2015 σε Έλληνες κτηνοτρόφους επιρρίπτει ο Επίτροπος κ. Hogan με απάντηση που εξέδωσε στις 23 Αυγούστου.

Την ευθύνη στις Ελληνικές αρχές για τις καθυστερήσεις στην πληρωμή των εξισωτικών αποζημιώσεων του 2015 σε Έλληνες κτηνοτρόφους επιρρίπτει ο Επίτροπος κ. Hogan με απάντηση που εξέδωσε στις 23 Αυγούστου μετά από σχετική Γραπτή Ερώτηση που είχε καταθέσει στην Ευρωβουλή στις 29 Ιουνίου ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής, Νότης Μαριάς.

Σε αντίθεση με τις δηλώσεις στις οποίες είχε προβεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλης Αποστόλου σύμφωνα με τις οποίες οι καθυστερήσεις οφείλονταν στην «αρχιτεκτονική της νέας ΚΑΠ», ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Hogan εξηγεί ότι τα χρονοδιαγράμματα των πληρωμών είναι αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.

Όπως αναφέρει ο κ. Hogan: «Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης λειτουργεί βάσει επιμερισμένης διαχείρισης. Ειδικές πτυχές της υλοποίησης του προγράμματος, όπως η εξασφάλιση ότι οι πληρωμές προς τους δικαιούχους πραγματοποιούνται πλήρως και εγκαίρως, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ελληνικού οργανισμού πληρωμών, ο οποίος οφείλει να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις».

Παρ' όλα αυτά αποφεύγει να προβεί σε συστάσεις εκ μέρους της Επιτροπής προκειμένου να γίνει σεβαστή η έγκαιρη καταβολή των επιδοτήσεων, όπως ζητά ο Νότης Μαριάς στην Ερώτησή του.

Σχετικά με την διασφάλιση των κεκτημένων δικαιωμάτων των κτηνοτρόφων ενόψει του ότι η Ελλάδα διαθέτει έντονο ορεινό γεωγραφικό ανάγλυφο, ο κ. Hogan αναφέρει ότι η «νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα (...), θα τεθεί σε ισχύ μόλις το 2018 και, ως εκ τούτου, δεν συνδέεται με την καταβολή του υπολοίπου της εξισωτικής αποζημίωσης για το 2015».

Ωστόσο, όπως είχε καταγγείλει ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής «οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει σε σχέση με τον ορισμό των μονίμων βοσκοτόπων, καθώς κατά τη διαδικασία καθορισμού τους δεν λαμβάνεται υπόψη το έντονο ορεινό γεωγραφικό ανάγλυφο της Ελλάδας με αποτέλεσμα να περιορίζονται σε σχέση με το παρελθόν οι εκτάσεις των αναγνωρισμένων βοσκοτόπων και να μειώνονται συνακόλουθα και οι καταβαλλόμενες εξισωτικές αποζημιώσεις».

Στο σημείο αυτό, ο κ. Hogan απαντά, αναγνωρίζοντας ότι «οι ελληνικές αρχές εφαρμόζουν ένα σχέδιο δράσης κατά τα τελευταία έτη, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο ορισμός της γεωργικής έκτασης συνάδει με τη νομοθεσία της ΕΕ», ενώ για την στήριξη των αγροτών στις ορεινές περιοχές ο Επίτροπος παραπέμπει στις ενισχύσεις που προβλέπονται στα άρθρα 31 και 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, που όμως δεν λύνουν το μείζον πρόβλημα που σχετίζεται με το γεωγραφικό ανάγλυφο όπως το θέτει ο Νότης Μαριάς.

Ακολουθούν τα κείμενα της Γραπτής Ερώτησης του Νότη Μαριά και της Απάντησης του κ. Hogan:

Θέμα:      Καθυστέρηση καταβολής της εξισωτικής αποζημίωσης 2015 σε Έλληνες κτηνοτρόφους και διασφάλιση κεκτημένων δικαιωμάτων τους κατά τον ορισμό των βοσκοτόπων (29.6.2016)

Με βάση την κείμενη νομοθεσία της ΕΕ προβλέπονται επιδοτήσεις και ενισχύσεις για τους κτηνοτρόφους, όπως εξειδικεύονται ειδικότερα στην Ελλάδα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Πλην όμως, μέχρι τα τέλη Ιουνίου, δεν έχουν δοθεί στους Έλληνες κτηνοτρόφους τα υπόλοιπα της εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2015 με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις πληρωμές προς τον ΟΓΑ, ενώ κινδυνεύουν να χάσουν  φορολογικές ρυθμίσεις εάν δεν καταβάλουν τις σχετικές δόσεις έως 30/6/2016.

Σε προφορική του δήλωση ο αρμόδιος υπουργός θεωρεί υπεύθυνη για τις παραπάνω καθυστερήσεις στις πληρωμές την αρχιτεκτονική της νέας ΚΑΠ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί γραφειοκρατία και καθυστερήσεις.

Επιπλέον οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει σε σχέση με τον ορισμό των μονίμων βοσκοτόπων, καθώς κατά τη διαδικασία καθορισμού τους δεν λαμβάνεται υπόψη το έντονο ορεινό γεωγραφικό ανάγλυφο της Ελλάδας με αποτέλεσμα να περιορίζονται σε σχέση με το παρελθόν οι εκτάσεις των αναγνωρισμένων βοσκοτόπων και να μειώνονται συνακόλουθα και οι καταβαλλόμενες εξισωτικές αποζημιώσεις.

Ερωτάται η Επιτροπή ποια μέτρα προτίθεται να λάβει:

- για την πλήρη και έγκαιρη καταβολή των επιδοτήσεων και ενισχύσεων στους Έλληνες κτηνοτρόφους, ιδίως των εξισωτικών αποζημιώσεων 2015;

- για την διασφάλιση των κεκτημένων δικαιωμάτων των κτηνοτρόφων ενόψει του ότι η Ελλάδα διαθέτει έντονο ορεινό γεωγραφικό ανάγλυφο;

Απάντηση του κ. Hogan εξ' ονόματος της Επιτροπής (23.8.2016)

Η Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020, στις 11 Δεκεμβρίου 2015. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης λειτουργεί βάσει επιμερισμένης διαχείρισης. Ειδικές πτυχές της υλοποίησης του προγράμματος, όπως η εξασφάλιση ότι οι πληρωμές προς τους δικαιούχους πραγματοποιούνται πλήρως και εγκαίρως, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ελληνικού οργανισμού πληρωμών, ο οποίος οφείλει να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Η νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα, στην οποία αναφέρεται ο κ. Βουλευτής, θα τεθεί σε ισχύ μόλις το 2018 και, ως εκ τούτου, δεν συνδέεται με την καταβολή του υπολοίπου της εξισωτικής αποζημίωσης για το 2015.

Όσον αφορά το ζήτημα της οριοθέτησης των επιλέξιμων εκτάσεων βοσκοτόπων, οι ελληνικές αρχές εφαρμόζουν ένα σχέδιο δράσης κατά τα τελευταία έτη, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο ορισμός της γεωργικής έκτασης συνάδει με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Ως προς τις ορεινές περιοχές στην Ελλάδα, το ελληνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης προβλέπει ενισχύσεις για τους γεωργούς των ορεινών περιοχών και άλλων περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020, συνιστάται στον κ. Βουλευτή να επικοινωνήσει απευθείας με τη διαχειριστική αρχή του εν λόγω προγράμματος.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια