Οικονομία

Δύσκολη λόγω πρωιμότητας η καταπολέμηση του δάκου

«Κατά τη φετινή περίοδο, η καταπολέμηση του δάκου χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη κυρίως λόγω της εξαιρετικής πρωϊμότητας που παρατηρείται, των μέχρι σήμερα ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών για την ανάπτυξή του αλλά και των συνεχώς πνεόντων ανέμων που, σε πολλές περιοχές, εμποδίζουν την επίκαιρη και αποτελεσματική διενέργεια των ψεκασμών», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Επιπλέον επιθυμεί να ενημερώσει τους ελαιοπαραγωγούς για τα παρακάτω:

Μέχρι σήμερα, σε όσες Τοπικές Κοινότητες έχει προκύψει ανάγκη ψεκασμού βάσει του εγκατεστημένου δικτύου παγίδων της υπηρεσίας μας και υπάρχει μειοδότης εργολάβος ψεκασμών δακοκτονίας από το σχετικό διαγωνισμό, έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητοι δολωματικοί ψεκασμοί δακοκτονίας.

Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης υπάρχουν ακόμα Τοπικές Κοινότητες στις οποίες δεν έχει ακόμα αναδειχθεί εργολάβος ψεκασμών ή παγιδοθεσίας. Στις περιοχές αυτές αναμένεται να προκύψουν άμεσα εργολάβοι, δεδομένου ότι οι διαγωνισμοί βρίσκονται σε φάση επαναπροκήρυξης.

Σε αρκετές Τοπικές Κοινότητες, στις οποίες η υπηρεσία μας διαθέτει δίκτυο παγίδευσης, καταγράφονται πολύ υψηλοί δακοπληθυσμοί που φαίνεται να εμμένουν παρά τους διενεργηθέντες δολωματικούς ψεκασμούς ενώ παράλληλα έχουν ήδη διαπιστωθεί κατά τόπους δακοπροσβολές στον ελαιόκαρπο.

Δεδομένων όλων των παραπάνω και του γεγονότος ότι σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά καρποφορίας η αποτελεσματικότητα των δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος δακοκτονίας είναι αμφίβολη, συνιστάται οι ελαιοπαραγωγοί της Π.Ε. Ηρακλείου να παραμείνουν σε εγρήγορση, μεριμνώντας και οι ίδιοι για την προστασία των ελαιοδέντρων τους από τον δάκο,όπου αυτό απαιτείται και πάντα σε συνεργασία με τους τοπικούς γεωπόνους.

Καλούνται οι ελαιοπαραγωγοί να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της υπηρεσίας μας οι οποίες αποστέλλονται και στους Δήμους της Π.Ε. Ηρακλείου και εφόσον το επιθυμούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία μας για περισσότερες πληροφορίες.

Σχόλια