Οικονομία

Γερό "τσεκούρι" στα εφάπαξ

Το αναμενόμενο "τσεκούρωμα" στα εφάπαξ έρχεται! Στο τέλος Ιουλίου θα πιστωθούν στους δικαιούχους τα πρώτα 1.500 ψαλιδισμένα εφάπαξ σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με "Τα Νέα", ο νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ που θα εφαρμοστεί για όσους αποχώρησαν μετά τη 1/9/2013 απαιτεί νέα υποβολή δικαιολογητικών, επειδή λόγω της τριετούς καθυστέρησης πρέπει να αναζητηθεί η νέα 5ετία, που θα αποτελέσει τη βάση υπολογισμού της παροχής. Το υπουργείο Εργασίας δεσμεύτηκε ότι όλα τα εκκρεμή εφάπαξ θα έχουν χορηγηθεί έως το Δεκέμβριο του 2017.

Ως γνωστόν, τα νέα εφάπαξ θα είναι "κουρεμένα" επιπλέον των μνημονιακών περικοπών (38,14% στους παλαιούς). Σε ορισμένους κλάδους οι μειώσεις θα είναι μεγαλύτερες, π.χ. στους δημοτικούς υπαλλήλους εκτιμάται πως ξεπερνούν το 50%.

Οι περικοπές θα είναι λίγο μικρότερες (από 15,64% έως 16,30%) για όσους δημοσίους υπαλλήλους είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) συγκριτικά με όσους δικαιούχους είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-ΔΕ (από 16,49% έως 17,25%), αλλά και όσους είναι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης-ΥΕ (από 17,39% έως 18,26%).

Έτσι, αν προστεθεί η περικοπή που έγινε το 2012 με εκείνη που θα προκύψει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, διαπιστώνεται ότι οι μειώσεις στα εφάπαξ κυμαίνονται στα χρόνια της κρίσης από 53,78% μέχρι 56,4%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι από τους 34.000 δημοσίους υπαλλήλους που περιμένουν στην ουρά για εφάπαξ μεγάλοι χαμένοι είναι οι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, που έφυγαν μετά τη 1/9/2013 με 25ετία, ενώ πολλά χάνουν και όσοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης έφυγαν με 30ετία ή 35ετία. Οι απώλειες αυτές αφορούν το χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2013.

Μεγαλύτερες μειώσεις θα δουν όσοι αποχώρησαν μετά τη 1/1/2014, καθώς το νέο εφάπαξ έχει δύο σκέλη και υπολογίζεται με μικτό τρόπο:

- Τα χρόνια πριν από το 2014 υπολογίζονται με το 60% των αποδοχών της τελευταίας πενταετίας.

- Για τα χρόνια μετά το 2014 ισχύει εντελώς νέο σύστημα με μαθηματικό τύπο που οδηγεί σε επιστροφή εισφορών με ή χωρίς προσαύξηση, ανάλογα με τα ετήσια έσοδα του αντίστοιχου Ταμείου Πρόνοιας.

Σχόλια