Οικονομία

Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την ύπαιθρο του Ηρακλείου

Ενημερωτική εκδήλωση για την ευρεία ενημέρωση των φορέων και του τοπικού πληθυσμού, υπό τον τίτλο «Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί» διοργανώνεται στο Καστέλλι την Παρασκευή 8 Ιουλίου στις 19.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το περιεχόμενο και οι δυνατότητες των νέων προγραμμάτων CLLD/LEADER και LEADER Αλιείας, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, καθώς και την προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών στην Ύπαιθρο του νομού Ηρακλείου.

Στην εκδήλωση αυτή μπορούν να συμμετέχουν φορείς και τοπικός πληθυσμός, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες, τόσο για την περιοχή  παρέμβασης και το εταιρικό σχήμα, όσο και για το επενδυτικό τους ενδιαφέρον.

Η άποψη και η εμπειρία όλων είναι πολύ σημαντική για το μέλλον του Νομού, καθώς θα θέσει τις αναπτυξιακές βάσεις κάθε περιοχής για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Σχόλια