Οικονομία

Μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα λόγω φόρων

Μετά τους για χιλιάδες συνταξιούχους που έπαθαν σοκ από τις μειώσεις στις συντάξεις τους εξαιτίας του ΕΚΑΣ, σοκ έπαθαν στο ATM και οι μισθωτοί καθώς η εφαρμογή  της νέας κλίμακας φορολογίας εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, είχαν σαν αποτέλεσμα οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα να μειώνονται σημαντικά.

Η μείωση του έμμεσου αφορολογήτου ορίου σε συνδυασμό με τις αλλαγές στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης φέρνουν αύξηση της μηνιαίας παρακράτησης και συνεπώς μικρότερες αποδοχές για τους έχοντες χαμηλά και μικρομεσαία εισοδήματα, ενώ αντίθετα κερδισμένοι είναι όσοι έχουν μεσαία εισοδήματα από 27.000 έως 41.000 ευρώ τον χρόνο.

Από το ποσό αυτό και πάνω αυξάνεται σημαντικά η φορολογική επιβάρυνση.

Τα παρακρατηθέντα ποσά φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα δηλωθούν στις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 (δηλαδή το 2017) και θα συμψηφιστούν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων.

Παρακράτηση φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης για μηνιαίο εισόδημα στον ιδιωτικό τομέα 1.214 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση:

?      Σε μισθωτό άγαμο η μηνιαία παρακράτηση θα ανέλθει στα 137,20 ευρώ. Δηλαδή θα πληρώνει μεγαλύτερο φόρο 13,44 ευρώ.

?      Με ένα παιδί η παρακράτηση φόρου ανέρχεται στα 133,68 ευρώ. Η επιβάρυνση ανέρχεται στα 9,92 ευρώ.

?      Με δύο παιδιά η μηνιαία παρακράτηση διαμορφώνεται στα 130,16 ευρώ. Ο επιπλέον μηνιαίος φόρος σε σχέση με πέρυσι ανέρχεται στα 6,40 ευρώ.

?      Με τρία παιδιά η μηνιαία παρακράτηση διαμορφώνεται στα 123,13 ευρώ. Η μεταβολή είναι πολύ μικρή και συγκεκριμένα θα επωφεληθεί με 0,63 λεπτά τον μήνα.

Παρακράτηση φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης για μηνιαίο εισόδημα στον δημόσιο τομέα 1.250 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση:

?      Σε μισθωτό άγαμο η μηνιαία παρακράτηση θα ανέλθει στα 120.33 ευρώ. Δηλαδή θα πληρώνει μεγαλύτερο φόρο 13,22 ευρώ.

?      Με ένα παιδί η παρακράτηση φόρου ανέρχεται στα 116,23 ευρώ. Η επιβάρυνση ανέρχεται στα 9,11 ευρώ.

?      Με δύο παιδιά η μηνιαία παρακράτηση διαμορφώνεται στα 112,13 ευρώ. Ο επιπλέον μηνιαίος φόρος σε σχέση με πέρυσι ανέρχεται στα 5,01 ευρώ.

?      Με τρία παιδιά η μηνιαία παρακράτηση διαμορφώνεται στα 103,92 ευρώ. Σε αυτήν την κατηγορία προκύπτει όφελος σε σχέση με πέρυσι 3,20 ευρώ τον μήνα.

Σχόλια