Οικονομία

Άρειος Πάγος: Συνταγματικό και σύμφωνο με την ΕΣΔΑ το χαράτσι της ΔΕΗ

Και συνταγματικό και σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (το πρώτο χαράτσι)  το οποίο εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, σύμφωνα με την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, με την υπ' αριθμόν 7/2016 απόφασή του, έκρινε ότι το χαράτσι είναι φόρος με προσωρινό χαρακτήρα και επιβλήθηκε για κρίσιμους δημοσιονομικούς λόγους.

Για το λόγο αυτό κρίθηκε ότι είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα.

Οι δικαστές έκριναν ότι το χαράτσι είναι σύμφωνο με τα άρθρα για την ισότητα μεταξύ των πολιτών, την οικονομική ελευθερία, την προστασία της ιδιοκτησίας, το δικαίωμα των πολιτών να προσφεύγουν στα δικαστήρια, αλλά και με το πρώτο  πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ.

Αντίθετη άποψη από τα 22 μέλη της Ολομέλειας είχαν η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου και η αρεοπαγίτης Μαρία Χυτήρογλου. 

Στο ερώτημα αν μπορεί να γίνεται η είσπραξή του μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ η πλειονότητα των αρεοπαγιτών τάχθηκε υπέρ, ενώ μειοψήφησαν τέσσερις δικαστές.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου για οριστική κρίση από το Δ' Τμήμα του ίδιου δικαστηρίου που είχε κρίνει κατά πλειοψηφία 3-2 ότι το χαράτσι είναι αντισυνταγματικό.

Στον Άρειο Πάγο έχουν καταναλωτικές οργανώσεις (ΙΝΚΑ, κ.λπ.) και ο δικηγόρος Γεώργιος Κόκκας.

Σχόλια