Οικονομία

Κατάθεση δικαιολογητικών για να πάρετε επιστροφή ΦΠΑ

Έχει ξεκινήσει η υποβολή των δικαιολογητικών για τους παραγωγούς δικαιούχους επιστροφής Φ.Π.Α., σύμφωνα με την Ένωση Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται  ότι  όποιοι   παραγωγοί  δικαιούνται  επιστροφή  Φ.Π.Α.  πρέπει  να  προσέλθουν  στα  γραφεία  της  Οργάνωσης  στην  Λ.  62  Μαρτύρων  146  ή  στα  Υποκαταστήματα  Αρκαλοχωρίου-  Πύργου - Καστελλίου  για  την  υποβολή  τους  και  την  έγκαιρη  πληρωμή.

Σημειώνεται  ότι  δικαιούχοι  επιστροφής  Φ.Π.Α.  είναι  όλα  τα  φυσικά  πρόσωπα  (αγρότες,   ιδιωτικοί  &  Δημόσιοι  υπάλληλοι και  δεν  τηρούν  βιβλία  του  Κ.Β.Σ.)  τα  δε  δικαιολογητικά  που  υποβάλλονται  αυτή  την  περίοδο  είναι  τα  τιμολόγια  αγοράς  προϊόντων  φυτικής  και  ζωικής   παραγωγής  που  εκδόθηκαν  το  οικονομικό  έτος  2015  ήτοι  από  1/1/2015-31/12/2015.     

Σημείωση: Το συνολικό ποσό πώλησης των τιμολογίων πρέπει να υπερβαίνει τα 334 ευρώ.  

Σχόλια