Οικονομία

Ψαλίδι 44% στα μερίσματα των συνταξιούχων Δημοσίου

Μια δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τους 284.000 συνταξιούχους που θα λάβουν μειωμένο από 11% έως και 63% το μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

 Οι περικοπές θα φανούν την επόμενη Τετάρτη 29 Ιουνίου, όταν θα πληρωθούν οι παροχές που αντιστοιχούν στο τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου.

Σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΜΤΠΥ, οι περικοπές θα κυμανθούν από 11% έως 63%, με την πλειοψηφία των δικαιούχων, περίπου 200.000 πολιτικούς συνταξιούχους να υποστούν μειώσεις της τάξης του 44%.

Πρόκειται για τους μερισματούχους που λαμβάνουν παροχή στα επίπεδα των 150 - 200 ευρώ το μήνα και την ερχόμενη εβδομάδα θα δουν το μέρισμά τους μειωμένο 66 - 88 ευρώ το μήνα. Στην πράξη, θα λάβουν μέρισμα που αντιστοιχεί σε 84 - 112 ευρώ το μήνα (252 - 336 ευρώ το τρίμηνο). Η ακραία μείωση της τάξης του 63% αφορά σύμφωνα με πληροφορίες, έναν μικρό αριθμό δικαιούχων που δεν ξεπερνούν τα 200 άτομα, κυρίως δικηγόροι που λάμβαναν μέρισμα κοντά στα 500 ευρώ το μήνα. Στο εξής σε αυτές τις περιπτώσεις το μέρισμα θα υποχωρήσει στα 185 ευρώ (μείωση κατά 315 ευρώ το μήνα).

Ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις στα μερίσματά τους θα διαπιστώνουν οι δικαιούχοι στις καταβολές του ερχόμενου Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου, καθώς θα παρακρατηθούν αναδρομικά, τα ποσά που καταβλήθηκαν το α' τρίμηνο του έτους. Και αυτό, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου ορίζει ότι οι περικοπές στα μερίσματα θα είναι αναδρομικές, από την 1η Ιανουαρίου του 2016.

Το "σήμα" για την αναδρομική μείωση, από 1/1/2016, των μερισμάτων έδωσε εγκύκλιος του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλου που εκδόθηκε σε εφαρμογή του νόμου ο οποίος επιβάλει νέο τρόπο υπολογισμού του μερίσματος για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους στο στο Ταμείο καθώς και ρήτρα μηδενικού ελλείμματος.

Ο νόμος ορίζει επίσης, ότι από την 1η/6/2016 παύει να καταβάλλεται μέρισμα στα πρόσωπα που έχουν καταστεί δικαιούχοι μερίσματος μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και πλέον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για απονομή μερίσματος.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του ΜΤΠΥ, το έλλειμμά του για το τρέχον έτος εκτιμάται σε 286 εκατομμύρια ευρώ. Για το λόγο αυτό, ο πρόσφατος ασφαλιστικός νόμος ορίζει νέο τρόπο υπολογισμού του μηνιαίου μερίσματος για όλους τους μερισματούχους του ΜΤΠΥ.

Για την εφαρμογή του νέου αυτού τύπου, ως βασικός μισθός και λοιπές αποδοχές λαμβάνονται υπόψη ο βασικός μισθός και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας καθώς και οι επιπλέον του βασικού μισθού λοιπές αποδοχές βάσει των οποίων κανονίσθηκε η σύνταξη κύριας ασφάλισης του μετόχου και με την προϋπόθεση ότι διενεργήθηκε και αποδόθηκε η προβλεπόμενη κράτηση της περ.Α΄ της παρ.1 του άρθρου 26 του π.δ/τος 422/1981 όπως ισχύει υπέρ του ΜΤΠΥ.

Καθορίζεται ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) για το έτος 2016 σε ποσοστό 0,215% και προβλέπεται η αναπροσαρμογή του εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους και μέχρι 15/1, με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, με σκοπό την αποφυγή δημιουργίας ετησίων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση.

Επίσης, προβλέπεται η αναπροσαρμογή των δικαιούμενων μερισμάτων όλων των ήδη μερισματούχων του Ταμείου με σκοπό την ίση μεταχείριση των παλαιών και νέων μερισματούχων.

Πηγή: euro2day.gr

Σχόλια