Οικονομία

Βραβεύουν τα καλύτερα κρητικά ελαιοτριβεία

Καθιέρωση βραβείων στα Συνεταιρικά και Ιδιωτικά ελαιοτριβεία  που εφαρμόζουν ορθές πρακτικές στην έκθλιψη και  διαφανείς διαδικασίες στην διάθεση του ελαιολαδου αποφάσισε να εφαρμόσει ο ΣΕΔΗΚ αρχίζοντας από την φετινή περίοδο.

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να προωθηθεί η παραπέρα   βελτίωση του ήδη υψηλού επιπέδου του Κρητικού ελαιολάδου στο επίπεδο των ελαιοτριβείων αλλά και η βελτίωση των τιμών τις οποίες απολαμβάνουν οι ελαιοπαραγωγοί του νησιού κατά την διάθεση του στην χονδρική αγορά εσωτερικού η εξωτερικού.

Ήδη ο ΣΕΔΗΚ και αφού έλαβε υπόψη σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις, με έγγραφο του που στάλθηκε ηλεκτρονικά στα Συνεταιρικά και Ιδιωτικά Ελαιοτριβεία της Κρήτης, ζητά από τους ενδιαφερόμενους για τις Βραβεύσεις αυτές να  συμπληρώσουν και αποστείλουν στον ΣΕΔΗΚ σχετικά Δελτία υποψηφιότητας στα οποια  αναφέρονται και τα  στοιχεία τα οποια αξιολογούνται για την Βράβευση.  

Στην περίπτωση των ορθών πρακτικών έκθλιψης, θα επιβραβευτούν Ελαιοτριβεία Συν/κα ή Ιδιωτικά που εφαρμόζουν μεθόδους και διαδικασίες που συμβάλουν στην επίτευξη υψηλής ποιότητας κατά την παραλαβή και  αποθήκευση του  ελαιοκάρπου και κατά την εξαγωγή και αποθήκευση του ελαιολαδου.   

Στην περίπτωση των  διαφανών πρακτικών διαθεσης θα επιβραβευτούν Ελαιοτριβεία Συν/κα ή Ιδιωτικά που ακολουθούν διαφανείς διαδικασίες στην πώληση του ελαιολαδου όπως είναι ή από κοινού πώληση με  διαγωνισμούς (ή δημοπρασίες) διαφόρων τύπων.

Στις προτάσεις από Συν/σμους τα Δελτία υπογράφονται από όλα τα Μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και από τον Διαχειριστή του Συν/σμού, ενώ στις προτάσεις για ιδιωτικά ελαιοτριβεία τα Δελτία υπογράφονται από τον νόμιμο υπεύθυνο του Ελαιοτριβείου και από 10 Παραγωγούς που παρήγαγαν ο καθένας πάνω από 2 τόνους ελαιολάδου στο συγκεκριμένο ελαιοτριβείο το 20015/16.

Υποψηφιότητες και δηλώσεις συμμετοχής

Τα Ελαιοτριβεία που  επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις βραβεύσεις αυτές, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τα επισυναπτόμενα δελτία και τα  αποστείλουν  μαζί με σχετική τεκμηρίωση όπως Πρακτικά, Αποφάσεις, Φωτογραφίες κλπ στον ΣΕΔΗΚ είτε ηλεκτρονικά σε μορφή pdf, στο info@sedik.gr, είτε ταχυδρομικά με απόδειξη στην Δ/νση του ΣΕΔΗΚ Τζανακακη και Ερωτοκρίτου 1 Χανιά.  

Προτάσεις γενικόλογες χωρίς  επαρκή τεκμηρίωση δεν θα λαμβάνονται  υπόψη. Η απονομή των Βραβείων θα γίνει σε Γενικές Συνελεύσεις ή άλλες εκδηλώσεις του ΣΕΔΗΚ και θα λάβουν ευρεία δημοσιότητα.  

Τα Βραβεία θα είναι τριών κατηγοριών: Χρυσή, Αργυρή και Χάλκινη  Μινωική Ελιά και θα απονεμηθούν μετά από αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από ειδική Επιστημονική επιτροπή που θα ορίσει ο ΣΕΔΗΚ. Θα είναι καλαίσθητα έντυπα σε πάπυρο που θα συνοδεύονται από  άλλα αναμνηστικά αντικείμενα.

Οι ακριβείς ημερομηνίες απονομής των Βραβείων θα  ανακοινωθούν μετά την λήψη των υποψηφιοτήτων.

Στην τελετη των Βραβεύσεων εκτός του ΣΕΔΗΚ θα  προσκληθούν να μετάσχουν  το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολαδου, Υπουργεία, Περιφέρεια, Δημοι, Συν/σμοι, Ερευνητικά ιδρύματα και Ελαιουργικοί φορεις

Σχόλια