Οικονομία

Ανοίγουν θέσεις εργασίας σε ΠΑΓΝΗ κ΄ Βενιζέλειο

Συνεχίζοντας τον κύκλο προκήρυξης θέσεων εργασίας στο χώρο της υγείας, όπως έγινε γνωστό από την 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης, ανοίγουν άλλες 11 θέσεις επί θητεία θέσεων ειδικευμένων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ επιμελητή Β' για ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν. Βενιζέλειο.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία θέση επιμελητή Β' Eνδοκρινολογίας, μία θέση επιμελητή Β' Ρευματολογίας, μία θέση επιμελητή Β' Αγγειοχειρουργικής, μία θέση επιμελητή Β' Οφθαλμολογίας, μία θέση επιμελητή Β' Αναισθησιολογίας, μία θέση επιμελητή Β' Νευροχειρουργικής, μία θέση επιμελητή Β' Παθολογικής Ανατομικής, δύο θέσεις επιμελητών Β' Ψυχιατρικής και δύο θέσεις επιμελητών Β' Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Ορθοπαιδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής Ιατρικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση - διοίκηση - συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το ΤΕΠ).

Η αίτηση-δήλωση των ενδιαφερομένων, μαζί µε όλα τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΠΑΓΝΗ εις τριπλούν, έως και τις 20 Ιουνίου. Επίσης, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή ή µε εταιρεία ταχυμεταφοράς, εντός της ορισθείσας προθεσμίας, στη Γραμματεία του νοσοκομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, διασταύρωση Σταυρακίων Βουτών, Τ.Κ. 71.110, Ηράκλειο Κρήτης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του νοσοκομείου, τηλ. 2810/392.238 και 2810/542.067, καθώς και από την ιστοσελίδα της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, όπου βρίσκεται σχετικό αρχείο: Προκήρυξη - Αίτηση - Υπεύθυνες δηλώσεις.

Σχόλια