Οικονομία

Ξεκινούν οι αιτήσεις στις σχολές της ΕΛΑΣ

Εκδόθηκε από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας η προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συνολικά προκηρύχθηκαν 290 θέσεις, ενώ καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων μπορούν να πετύχουν πρόσβαση στις σχολές της ΕΛ.ΑΣ. και 10 αθλητές που έχουν πετύχει εξαιρετικές επιδόσεις.

Μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, λοιπόν, οι υποψήφιοι μπορούν να διεκδικήσουν 250 θέσεις στη Σχολή Αστυφυλάκων και 40 θέσεις στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. Πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστεί πως οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις αναφερόμενες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής 17 Ιουνίου. Μετά την ημερομηνία αυτή δε γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 1991 και μετά, να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,70 (άνδρες και γυναίκες), ενώ το ποινικό τους μητρώο θα πρέπει να είναι καθαρό. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν τα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.

Αναλυτικά, όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τις αιτήσεις τους περιλαμβάνονται στην προκήρυξη που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πυροσβεστική

Στο μεταξύ, συνεχίζεται μέχρι τις 15 Ιουνίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τις περιζήτητες σχολές της Πυροσβεστικής.

Μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καλούνται όσοι υποψήφιοι των πανελλαδικών επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στην Πυροσβεστική, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fireservice.gr.

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως τις ημερομηνίες έως και την Παρασκευή 17 Ιουνίου (8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, συμπεριλαμβανομένων των σαββατοκύριακων) στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙΠΥΝ), στα γεωγραφικά όρια των οποίων βρίσκεται η κατοικία τους, προκειμένου να παρουσιαστούν στην επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών που ορίζεται στο κεφάλαιο V της προκήρυξης, να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να μετρηθεί το ανάστημά τους, να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του κεφαλαίου ΙΙΙ της προκήρυξης και να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα.

Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2016- 2017, είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr.

Ρεπορτάζ: Ελένη Σταυρουλάκη

Σχόλια