Οικονομία

Αιτήσεις για 290 θέσεις στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ.

Εκδόθηκε από τα Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας η προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας. Συνολικά προκυρήχθηκαν 290 θέσεις, ενώ καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων μπορούν να πετύχουν πρόσβαση στις Σχολές της ΕΛΑΣ και 10 αθλητές που έχουν πετύχει εξαιρετικές επιδόσεις.

Μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, λοιπόν, οι υποψήφιοι μπορούν να διεκδικήσουν 250 θέσεις στη Σχολή Αστυφυλάκων και 40 θέσεις στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛΑΣ. Πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστεί πως οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις αναφερόμενες Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι υποψη?φιοι υποχρεου?νται να υποβα?λουν αυτοπροσω?πως στα Αστυνομικα? Σμη?ματα του το?που κατοικι?ας η? διαμονη?ς τους τα απαιτου?μενα δικαιολογητικα? με?χρι και τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής 17 Ιουνίου 2016. Μετα? την ημερομηνι?α αυτη? δεν γι?νονται δεκτε?ς αιτη?σεις συμμετοχη?ς.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 1991 και μετά, να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,70 (άνδρες και γυναίκες), ενώ το ποινικό τους μητρώο θα πρέπει να είναι καθαρό. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν τα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου. Αναλυτικά, όλα τα δικαιολογικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τις αιτήσεις τους, περιλαμβάνονται στην προκήρυξη, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πυροσβεστική

Στο μεταξύ, συνεχίζεται μέχρι τις 15 Ιουνίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τις περιζήτητες Σχολές της Πυροσβεστικής. Μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καλούνται όσοι υποψήφιοι των πανελλαδικών επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στην Πυροσβεστική, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fireservice.gr.

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως τις ημερομηνίες έως και την Παρασκευή 17 Ιουνίου (8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, συμπεριλαμβανομένων των σαββατοκύριακων) στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙΠΥΝ), στα γεωγραφικά όρια των οποίων βρίσκεται η κατοικία τους, προκειμένου να παρουσιαστούν στην επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών που ορίζεται στο κεφάλαιο V της προκήρυξης, να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να μετρηθεί το ανάστημά τους, να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του κεφαλαίου III της προκήρυξης και να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα.

Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr.

Ρεπορτάζ: Ελένη Σταυρουλάκη

Σχόλια