Οικονομία

Παράνομη και παράτυπη επιχειρησιακή σύμβαση

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διευκρινίζει ότι  επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση η οποία κατατέθηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου, είναι παράτυπη και παράνομη.

Ειδικότερα, το υπουργείο διευκρινίζει στην ανακοίνωσή του τα εξής:

«Σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν επιχειρησιακή «σύμβαση» που αναρτήθηκε, ως όφειλε, στην ιστοσελίδα του υπουργείου, σημειώνουμε τα παρακάτω:

Η αναφορά σε επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση η οποία κατατέθηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ είναι παράτυπη και παράνομη καθώς με το Ν. 4093/2012 θεσπίστηκε νέο σύστημα καθορισμού νόμιμου κατωτάτου μισθού υπαλλήλων και ημερομισθίου εργατοτεχνιτών και το οποίο ισχύει από 01.04.2013. Συνεπώς συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο.

Κατά συνέπεια, η εν λόγω επιχειρησιακή δεν έχει καμιά ισχύ και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί.

Το γεγονός αυτό είναι συνακόλουθο πάγιας τακτικής ορισμένων εργοδοτών στο χώρο του τουρισμού που αρνούνται να συμμορφωθούν με την κλαδική σύμβαση που ήδη έχει υπογραφεί.

Καλούνται όλοι οι εργοδότες στο χώρο του τουρισμού να συμμορφωθούν με τις κείμενες διατάξεις και να αποφύγουν την όποια τάση παραβατικότητας καθώς θα ελέγχονται συστηματικά βρισκόμενοι αντιμέτωποι με όλες τις νόμιμες συνέπειες».

Σχόλια