Οικονομία

Σημαντική στήριξη στους γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Για τη θετική έκβαση της συνεργασίας της με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφορικά με την προώθηση της ισότητας στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4384/2016: «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις», επιχαίρει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, και σε ανακοίνωσή της αναδεικνύει τα συγκεκριμένα άρθρα:

Αναφορικά με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, στο άρθρο 2 προβλέπεται:

- Για τη σύσταση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ), μέλη των οποίων, σύμφωνα με το οικείο καταστατικό, μπορούν να γίνουν αποκλειστικά γυναίκες, στο εξής απαιτείται ελάχιστος αριθμός πέντε ιδρυτικών μελών.

- Αν τα μέλη του γυναικείου ΑΣ είναι λιγότερα από δέκα δεν απαιτείται η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν προβλέπεται από το καταστατικό του. Εφόσον δεν προβλέπεται η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, η διοίκηση του γυναικείου ΑΣ ασκείται από όλα τα μέλη του ή από ένα μέλος που εκλέγεται από αυτά ως διαχειρίστρια, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού.

- Με απόφαση του τπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού, εξειδικεύονται συγκεκριμένα μέτρα ανάπτυξης και εφαρμογής θετικών δράσεων για τους ΑΣ και τους γυναικείους ΑΣ, όπως δράσεις πληροφόρησης, δικτύωσης, προβολής και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, με σκοπό τη στήριξη της συμμετοχής και της απασχόλησης των γυναικών και την ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειάς του στην αγροτική παραγωγή.

Τέλος, για τη συμμετοχή των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια στο άρθρο 17 προβλέπεται ότι το ποσοστό των γυναικών υποψηφίων να εκλεγούν μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου, αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο στο ποσοστό των γυναικών μελών του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Σχόλια