Οικονομία

Από τη Δευτέρα μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Ξεκινά η διαδικασία για την μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2016, από την Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 .Όσοι παραγωγοί θέλουν να μεταβιβάσουν δικαιώματα πρέπει κατά περίπτωση να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της ΕΑΣΗ.

Όπως αναφέρει:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη

Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων (πώληση, δωρεά, γονική παροχή κ.λ.π.). Απαιτείται: συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης γης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 01-06-2015 έως 31-05-2016 και πιστοποιητικό μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο.

 • Οριστική μεταβίβαση  δικαιωμάτων χωρίς γη
 • Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη είτε με πώληση είτε με ενοικίαση, όπου το 20%  της αξίας παρακρατείται υπέρ του Εθνικού αποθέματος. Εξαίρεση στην παρακράτηση υπάρχει εφόσον αυτή γίνεται μεταξύ συγγενών Α' βαθμού εξ' αίματος ή εξ΄ αγχιστείας (γονείς-παιδιά, σύζυγοι, κλπ.). Σε αυτές τις περιπτώσεις αρκεί να προσκομιστεί το έγγραφο που αποδεικνύει την συγγένεια (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γάμου κλπ.).

  • Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς

  Α) Σε περίπτωση κληρονομιάς βάση διαθήκης

  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  • Αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης
  • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης (Ειρηνοδικείο).
  • Πιστοποιητικό περί μη αγωγής για ακύρωση ή διάρρηξη ή προσβολή αυτής (Ειρηνοδικείο)

  Β) Κληρονομιά από το Νόμο (εξ αδιαθέτου)

  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  • Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών
  • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης (Ειρηνοδικείο).
  • Προσωπικά Στοιχεία των κληρονόμων (ταυτότητα, ΑΦΜ)
  • Μίσθωση  δικαιωμάτων με μίσθωση γης

  Ενοικιάζονται δικαιώματα και γη με ίση ή μεγαλύτερη έκταση για το ίδιο χρονικό διάστημα. Τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη με την λήξη της μίσθωσης. Απαιτείται η πράξη μίσθωσης έκτασης με ημερομηνία έναρξης μίσθωσης από 01-06-2015.

  • Αλλαγή προσωπικών στοιχείων δικαιούχου
  • Λύση μίσθωσης   δικαιωμάτων με ή χωρίς  γη

  Λύση της μίσθωσης, με γη ή χωρίς γη, με κοινή συμφωνία, πριν την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης.

  • Μίσθωση  δικαιωμάτων χωρίς γη

  Ενοικίαση δικαιωμάτων χωρίς γη (20 % παρακράτηση). Τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη με την λήξη της μίσθωσης.

  • Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και ταυτόχρονη μεταβίβαση τους το ίδιο έτος ενίσχυσης

  Σε περίπτωση που κληρονόμος επιθυμεί να μεταβιβάσει σε έναν ή σε περισσότερους γεωργούς το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων που κληρονομεί το ίδιο έτος ενίσχυσης 2016.

  • Λύση μίσθωσης   δικαιωμάτων με ή χωρίς  γη και ταυτόχρονη μεταβίβαση τους το ίδιο έτος ενίσχυσης

  Καταληκτική ημερομηνία μεταβίβασης δικαιωμάτων: Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016.

  Τέλος, υπενθυμίζουμε στους παραγωγούς ότι η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης 2016 συνεχίζεται κανονικά μέχρι την 15η Ιουνίου 2016.

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

  ΗΡΑΚΛΕΙΟ: (2810) 378136 / 378142 / 378144 / 378174                                                                                             

  ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ: 2891022223

  ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ: 2891031262

  ΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ: 2893022309

Σχόλια