Οικονομία

Σημαντική ανακοίνωση της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή πίστη

Η Ασφαλιστική Επιχείρηση Ευρωπαϊκή Πίστη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει :

«Με την παρούσα ανακοίνωση θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι η Ασφαλιστική Επιχείρηση Ευρωπαϊκή Πίστη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων, δε συνεργάζεται με τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή Πολυμίλη Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης, έχουσα ήδη από 12/10/2015 καταγγείλει κάθε συνεργασία τους για σπουδαίο λόγο και από 12/11/2015 γνωστοποιήσει δια δημοσίευσης στον Τύπο, την ως άνω διακοπή της συνεργασίας τους.

Αντιθέτως η εταιρία συνεργάζεται με την εταιρία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, με νόμιμο εκπρόσωπο τον Πολυμίλη Γεώργιο και τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές Πολυμίλη Χρόνη του Γεωργίου και Πολυμίλη Δημήτριο του Γεωργίου, οι οποίοι στεγάζονται στα νέα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Πίστης Α.Ε.Γ.Α., επί της Λ. Δημοκρατίας 67, στο Ηράκλειο Κρήτης και οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με τον ως άνω Πολυμίλη Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2810/231.295. Φαξ: 2810/215.239».

Σχόλια