Οικονομία

Παράταση στο «πάγωμα» πώλησης κόκκινων δανείων έως τις 15 Μαΐου

Έως τις 15 Μαΐου παρατείνεται η ρύθμιση που «παγώνει» την πώληση συγκεκριμένων κατηγοριών «κόκκινων» δανείων με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομίας.

Υπενθυμίζεται ότι, η προηγούμενη ρύθμιση έληγε στις 15 Απριλίου.

Η ρύθμιση αφορά την προστασία στεγαστικών με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, επιχειρηματικών δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καταναλωτικών δανείων και δανείων με εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου μέσω της αναστολής πώλησης και μεταβίβασής τους μέχρι τις 15 Μαΐου.

Στόχος της νέας παράτασης, να δοθεί χρόνος ώστε να καθοριστεί ορθά το εφαρμοστικό πλαίσιο της μεταβίβασης κόκκινων δανείων αυτών των κατηγοριών. 

Παράλληλα, η τροπολογία παρατείνει έως τις 30 Ιουνίου 2016 (από 3 Μαΐου) η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων των βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών αναφορικά με την ελάφρυνση και τον διακανονισμό οφειλών τους προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ακόμη μετατίθεται εκ νέου για την 1η Ιουνίου 2016 (από 30 Απριλίου) η έναρξη ισχύος του δεύτερου μέρους του νόμου σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας», η οποία θα ψηφιστεί την Τετάρτη.

Διαβάστε ολόκληρη την τροπολογία πατώντας στο σύνδεσμο

Σχόλια