Οικονομία

Καλά νέα για όσους χρωστάνε στη ΔΕΗ

Και όμως, υπάρχουν και καλά νέα από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, αφού όλοι πλέον οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους έναντι της επιχείρησης χωρίς προκαταβολή.

Συγκεκριμένα, όπως αποφασίστηκε για διάστημα τεσσάρων μηνών (από 01.04.2016 μέχρι και 31.07.2016) όλοι οι πελάτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 36 μηνιαίες δόσεις, χωρίς καμία προκαταβολή.


Στη ρύθμιση αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση το ισχύον σήμερα σύστημα. Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού.

Από το παραπάνω πρόγραμμα εξαιρούνται οι περιπτώσεις πελατών με ρευματοκλοπή, για τους οποίους συνεχίζουν να ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διακανονισμών.

Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Μανόλης Παναγιωτάκης «όλοι έχουν πλέον την ευκαιρία να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι της Επιχείρησης, πράγμα καθοριστικής σημασίας για την οικονομική της ευρωστία. Με αυτό τον τρόπο, εκτός των άλλων, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη ελάφρυνση των καταναλωτών, με προοπτική τη μείωση και των τιμολογίων των συνεπών οικιακών πελατών, μετά την πρόσφατη μείωση των τιμολογίων των συνεπών επιχειρηματικών πελατών».

Καλά νέα και για τους επιχειρηματίες

Εκτός των άλλων η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, επιβραβεύει μέσα από το Πρόγραμμα "Συνέπεια", τους συνεπείς επιχειρηματίες πελάτες της με επιστροφή 10% της αξίας της χρέωσης Προμήθειας ρεύματος του λογαριασμού τους.

Το πρόγραμμα επιβράβευσης "Συνέπεια" αποτελεί "ανάσα" για τους επαγγελματίες σε καιρό κρίσης, αφού από την 1η Απριλίου που εγκαινιάστηκε "χαρίζει" ουσιαστικά στους πελάτες επιστροφή 10% της αξίας της χρέωσης Προμήθειας ρεύματος του λογαριασμού τους!

Λίγα λόγια για το "Συνέπεια"

Με βάση το πρόγραμμα επιβράβευσης παρέχεται έκπτωση 10% στις χρεώσεις προμήθειας του λογαριασμού ρεύματος σε όλους τους συνεπείς επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, όλοι οι επαγγελματικοί πελάτες με τιμολόγια Γ21, Γ22 και Γ23 στη Χαμηλή Τάση και τιμολόγια ΒΓ, ΒΧ και ΒΥ στη Μέση Τάση, οι οποίοι θα εξοφλούν το σύνολο του λογαριασμού τους, καθώς και τυχόν δόσεις διακανονισμού οφειλής τους, μέχρι και την καθορισμένη ημερομηνία λήξης, θα λαμβάνουν υπό τη μορφή επιστροφής (πίστωσης) στον επόμενο λογαριασμό τους, το 10% της αξίας της χρέωσης προμήθειας του προηγούμενου λογαριασμού που έχει ήδη εξοφληθεί εμπρόθεσμα.

Πότε ξεκινά η εφαρμογή του προγράμματος

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε για την πληρωμή λογαριασμών με ημερομηνία έκδοσης την 01.04.2016 και εφεξής. Δηλαδή εφόσον ο λογαριασμός που εκδόθηκε μετά την 01.04.2016, πληρώθηκε εμπρόθεσμα (μέχρι και την ημερομηνία λήξης του), τότε στον αμέσως επόμενο από αυτόν λογαριασμό, θα εμφανιστεί (πιστωθεί) αυτόματα, η επιστροφή του 10% της χρέωσης προμήθειας του προηγούμενου λογαριασμού (εκκαθαριστικού) που εξοφλήθηκε εμπρόθεσμα.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα

Οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

- Να ανήκετε σε κάποια από τις κατηγορίες των πελατών με τιμολόγιο : Γ21, Γ22, Γ23, ΒΓ, ΒΧ ή ΒΥ.

- Να εξοφλείτε τον εκάστοτε λογαριασμό σας μέχρι και την ημερομηνία λήξης του

- Να εξοφλείτε παράλληλα τυχόν δόσεις διακανονισμού μέχρι και την ημερομηνία λήξης τους

Εφόσον είμαι συνεπής και πληρώ τις προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα πρέπει να καταθέσω κάποια αίτηση στη ΔΕΗ;

Όχι, η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα ο λογαριασμός σας και οι τυχόν δόσεις της περιόδου, τότε αυτόματα στον επόμενο λογαριασμό σας θα πιστωθεί το ποσό της επιστροφής.

Πώς υπολογίζεται το ποσό της επιστροφής 10%

Η επιστροφή 10% αφορά στις Χρεώσεις Προμήθειας του εκκαθαριστικού λογαριασμού που έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή:

• για τους πελάτες με τιμολόγιο Γ21, Γ22 και Γ23 αφορά στο 10% του ποσού του παγίου, της αξίας ενέργειας και της αξίας της ισχύος (όπου υπολογίζεται) και

• για τους πελάτες με τιμολόγιο ΒΓ, ΒΧ και ΒΥ αφορά στο 10% του ποσού της αξίας ενέργειας, της αξίας ισχύος και της αξίας CO2.

Πώς εμφανίζεται η πίστωση στο λογαριασμό

Στο πεδίο με την ανάλυση των χρεώσεων του λογαριασμού θα εμφανίζεται πίστωση με το λεκτικό «Επιστροφή 10%».

Θα υπάρχει ειδικό μήνυμα στο έντυπο του λογαριασμού «Σας επιβραβεύουμε με επιστροφή 10% της Χρέωσης Προμήθειας του προηγούμενου εκκαθαριστικού λογαριασμού σας!»

7. Εάν εξοφλούνται οι λογαριασμοί στην ημερομηνία λήξης τους (την τελευταία ημέρα προθεσμίας πληρωμής) σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα σημεία (π.χ. ΕΛΤΑ, SuperMarket, ΑΤΜ τράπεζας) θεωρείται εμπρόθεσμη η πληρωμή;

Ναι, εφόσον έχουν εξοφληθεί έως και την ημερομηνία λήξης τους θεωρούνται εμπρόθεσμοι.

8. Γιατί το ποσό της επιστροφής αφορά μόνο στις Χρεώσεις Προμήθειας και όχι και στις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις;

Μόνον οι Χρεώσεις Προμήθειας είναι χρεώσεις που σχετίζονται με τη ΔΕΗ και επί αυτών των χρεώσεων υπολογίζεται η επιστροφή, ενώ οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις καθορίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και την Πολιτεία με βάση σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες, ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλέξει.

Έχω τιμολόγιο Γ21 και λαμβάνω Έναντι και Εκκαθαριστικούς λογαριασμούς. Πως υπολογίζεται η επιστροφή του 10%;

Ο υπολογισμός της επιστροφής του 10% γίνεται πάντα επί του εκάστοτε εκκαθαριστικού που έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα και το ποσό της επιστροφής εμφανίζεται στον αμέσως επόμενο λογαριασμό (είτε είναι έναντι, είτε εκκαθαριστικός).

Επιστροφή δεν υπολογίζεται στον έναντι λογαριασμό, καθώς είναι κατ' εκτίμηση λογαριασμός, στον οποίο δεν εμφανίζεται η ανάλυση των χρεώσεων.

Απαραίτητο βεβαίως είναι να εξοφλούνται εμπρόθεσμα όλοι οι λογαριασμοί, είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικοί.

Σχόλια