Οικονομία

Με επιτυχία οι Δράσεις των ελαιοπαραγωγών Συκολόγου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Δράσεις του 1ου έτους του προγράμματος εργασίας που υλοποιεί η Οργάνωση Παραγωγών Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς του Αγροτικού Συνεταιρισμού Συκολόγου (Ο.Ε.Φ./Α.Σ. Συκολόγου), στα πλαίσια του προγράμματος Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων του Καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας, οι Δράσεις που υλοποιήθηκαν το 1ο έτος αφορούν στους παρακάτω τομείς:

* Τομέας Β: Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας

*Τομέας Γ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω εκσυγχρονισμού.

*Τομέα Δ: Βελτίωση ποιότητας παραγωγής ελαιολάδου.

*Τομέας Ε: Τομέας ιχνηλασιμότητας, πιστοποίησης και προστασίας της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

*Τομέας Στ: Διάδοση πληροφοριών σχετικών με τις δραστηριότητες των ΟΕΦ.

Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα Καν.(ΕΚ) 611/2014 και 615/2014, Δράση ΣΤ.i.1 του εγκεκριμένου προγράμματος με την υπ' αριθ. 1802/36612/31.03.2015 Απόφαση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας».

Σχόλια