Οικονομία

Με επιτυχία οι Δράσεις του 1ου έτους για την ελαιοκαλλιέργεια

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Δράσεις του 1ου έτους του προγράμματος εργασίας που υλοποιεί η Οργάνωση Παραγωγών Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παναγιάς (ΟΕΦ/Α.Σ. Παναγιάς), στα πλαίσια του προγράμματος Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων του Καν (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας, οι Δράσεις που υλοποιήθηκαν το 1ο έτος αφορούν στους παρακάτω τομείς:

*Τομέας Β: Βελτίωση των περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Ελαιοκαλλιέργειες.

*Τομέας Γ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω εκσυγχρονισμού.

*Τομέας Δ: Βελτίωση ποιότητας παραγωγής ελαιολάδου.

*Τομέας Ε: Τομέας ιχνηλασιμότητας, πιστοποίησης και προστασίας της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

*Τομέας ΣΤ: Διάδοση πληροφοριών σχετικών με τις δραστηριότητες των ΟΕΦ.

Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα Καν.(ΕΚ) 611/2014 και 615/2014, Δράση ΣΤ.i.1 του εγκεκριμένου προγράμματος με την υπ' αριθ. 1802/36612/31.03.2015 Απόφαση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας»

Σχόλια