Οικονομία

Στην εστίαση θέλουν να επενδύσουν οι Έλληνες

Ο χώρος της εστίασης είναι αυτός που συγκεντρώνει τις προτιμήσεις των Ελλήνων που προτίθενται να επενδύσουν ως 100.000 ευρώ, με τη μέθοδο του franchising.

Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας για τις τελευταίες τάσεις στον κλάδο του franchise που πραγματοποίησε η εταιρεία MSO - Marketing Services Organization για λογαριασμό της διεθνούς έκθεσης KEM Franchise. Η έκθεση KEM Franchise πραγματοποιήθηκε από τις 18 ως τις 21 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 61,48% των ερωτώμενων παρουσιάζει επενδυτική δυνατότητα ή πρόθεση επένδυσης ως 100.000 ευρώ. Το 21,22% είναι διατεθειμένο να επενδύσει ως 200.000 ευρώ, το 10,93% μεταξύ 201.000 ευρώ και 300.000 ευρώ, ενώ το 6,37% εμφανίζει επενδυτική δυνατότητα άνω των 301.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το in.gr, ως προς τα προς επένδυση ποσά ανά κατηγορία στην κατηγορία «Εστίαση -Τρόφιμα», οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι προτίθενται να διαθέσουν ως 100.000 ευρώ σε ποσοστό 73,64% αλλά ταυτόχρονα την επιλέγουν ως κύριο πεδίο ενδιαφέροντος και άτομα που θέλουν να επενδύσουν ποσά άνω των 301.000 ευρώ με ποσοστό 3,10% αλλά και άτομα που επιθυμούν να διαθέσουν από 101.000 ευρώ ως 300.000 ευρώ.

Είναι σαφές από την έρευνα ότι μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η κατηγορία «Εστίαση - Τρόφιμα» (35,48%), η οποία συνεχίζει να αποτελεί τον κύριο στόχο των επενδυτών. Ακολουθούν οι κατηγορίες «Παροχή Υπηρεσιών» (21,90%), «Διάφορα» (15,95%) και «Υγεία - Oμορφιά» (10%). Σημαντικά ποσοστά παρουσιάζουν οι κατηγορίες «Ένδυση - Υπόδηση - Αξεσουάρ» (8,33%) και «Οικιακός Εξοπλισμός» (3,34%). Η «Εκπαίδευση - Επιμόρφωση» (5%), ενώ αποτελεί μέρος της Παροχής Υπηρεσιών, συγκεντρώνει σημαντικό ποσοστό ενδιαφέροντος και αναλύεται ξεχωριστά.

Οι ερωτώμενοι στην πλειονότητά τους εκδήλωσαν ενδιαφέρον για ένταξη στον θεσμό της δικαιόχρησης (franchise) ως δικαιοδόχοι (franchisee), σε ποσοστό 62,44%. Παράλληλα σημαντικό ποσοστό (17,56%) δηλώνει την πρόθεσή του να λειτουργήσει ως master franchisor, εισάγοντας στην Ελλάδα κάποιο concept του εξωτερικού. Το 20% των ερωτηθέντων ενδιαφέρεται να αναπτύξει με τη μέθοδο του franchise το δικό του concept, δηλαδή να γίνει franchisor.

Επίσης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο δίκτυο franchise απέδειξαν ότι αντέχουν στον χρόνο, καθώς εντάσσονται στις ελάχιστες περιπτώσεις οι οποίες αντί να συρρικνώνονται αναπτύσσονται. Αντίθετα, σύμφωνα με έρευνα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται σε καθεστώς συρρίκνωσης και διαρκούς ματαίωσης ή στην καλύτερη των περιπτώσεων αναστολής των επενδυτικών σχεδίων («κλειστό μέχρι νεωτέρας»).

Σχόλια