Οικονομία

Άντληση 1,3 δισ. ευρώ μέσω τρίμηνων εντόκων

1,3 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, με επιτόκιο 2,70% αμετάβλητο συγκριτικά με την προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το ύψος προσφορών υπερκάλυψε κατά 1,30 φορές το δημοπρατούμενο ποσό του ενός δισ. ευρώ.

Σχόλια